KSIĘGOWA

Cashback & Shopping Points

  • 1,5% Cashback + 8% Od sumy zakupu
  • AKCEPTACJA
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Kontakt

Opis

Usługi księgowe
Księgowość i sprawozdawczość finansowa
Usługi związane z księgami rachunkowymi prowadzimy w naszym biurze lub u klienta.


Dokumentacja prowadzona jest w wersji elektronicznej oraz papierowej.


Prowadzenie księgi głównej i pomocniczych.
Wykonywanie zapisów księgowych.
Zestawianie obrotów i sald.
Zestawienia aktywów i pasywów.
Opracowanie Zakładowego Planu Kont
Sporządzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat.
Księgowość uproszczona


Oferujemy usługi prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów ( ryczałt) zgodnie z przepisami prawa polskiego.


Ewidencja środków trwałych
Ewidencja wyposażenia
Ewidencja przebiegu pojazdu
Rejestry VAT sprzedaży i zakupu
Rejestry VAT WDT i WNT

Nie możesz znaleźć swojego zakupu w sklepie KSIĘGOWA?

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.