Cashback & Shopping Points

  • 1,5% Cashback + 8% Od sumy zakupu
  • AKCEPTACJA
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Kontakt

Opis


OFERUJEMY:

-OC pojazdów mechanicznych 
Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim.
Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za posiadacza pojazdu na rzecz poszkodowanego.
Przedmiotem i zakresem ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego jest wypłacenie odszkodowania za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. 

- Ubezpieczenie Auto Casco 
Ubezpieczenie autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym przeznaczonym dla właścicieli pojazdów mechanicznych. 
Obejmuje ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty z zakresem ochrony odpowiadającym indywidualnym potrzebom klienta.

- Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie to obejmuje najbardziej dotkliwe następstwa nieszczęśliwych wypadków samochodowych, takie jak śmierć i niezdolność do pracy.

- Assistance
Przedmiotem ubezpieczenia jest zorganizowanie natychmiastowej pomocy dla kierowcy i pasażerów w przypadku awarii pojazdu lub wypadku drogowego. 

- Zielona Karta
Zielona Karta to ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym. Posiadając Zieloną Kartę będziesz chroniony przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych innym użytkownikom dróg podczas wyjazdów zagranicznych.


UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
Ubezpieczenia Domu/Mieszkania: 
Ubezpieczysz swój budynek/lokal mieszkalny, a zaoszczędzisz wielu zmartwień i problemów.
Do wyboru wiele propozycji i rozwiązań.
Ubezpieczeniem może być objęty:
- budynek/lokal mieszkalny,
- stałe elementy wyposażenia budynku/lokalu mieszkalnego,
- mienie ruchome w budynku/lokalu mieszkalnym,
- zewnętrzne elementy anten satelitarnych, klimatyzatorów, baterii słonecznych, siłowniki do bram,
- budynki gospodarcze, w tym garaże,
- budowle,
-odpowiedzialność cywilna,
- następstwa nieszczęśliwych wypadków,
- szyby i przedmioty szklane
- bagaż podróżny,
- koszty ochrony prawnej,
- koszty ratownictwa,
- nagrobki, Wybierając kompleksowe rozwiązanie klient otrzymuje najlepszą propozycję ochrony swojego majątku a zarazem otrzymuje zniżki w pakietach komunikacyjnych. Ubezpieczenia Firm:
Przygotowujemy najlepsze pakiety i propozycje dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Ubezpieczenia charakteryzują się dużą elastycznością co pozwala na dopasowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej
do indywidualnych potrzeb klienta.
Podstawowe ubezpieczenie firmy obejmuje ubezpieczenie budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych,
mienia ruchomego od ognia i zdarzeń losowych.
Spełnienie powyższego warunku umożliwia rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o takie ryzyka, jak:
- kradzież z włamaniem i rabunek,
- wandalizm,
- rozmrożenie towarów,
- uszkodzenia sprzętu elektronicznego
- zbicia szyb i innych przedmiotów szklanych
- odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia, a także:
OC kontraktowe,
OC pracodawcy,
OC za produkt,
OC najemcy,
OC za mienie powierzone,
OC za pojazdy nie podlegające rejestracji,
OC za “zalanie”,
OC za szkody przy załadunku i rozładunku,
OC dla aptek,
- uszkodzenie mienie w transporcie,
- następstwa nieszczęśliwych wypadków pracodawcy i pracowników,Ubezpieczenie Rolne:Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.
Ubezpieczenie OC chroni rolnika przed dotkliwymi finansowymi konsekwencjami,
które mogą wynikać z różnego rodzaju nieprzewidzianych szkód.
Do ubezpieczenia można również zawrzeć poszczególne umowy ubezpieczeniowe takie jak:
- ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
- ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym
- ubezpieczenie zwierząt w gospodarstwie rolnym


UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE :
Ubezpieczenie turystyczne skierowane jest do Klientów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo w trakcie wyjazdów turystycznych i służbowych. Ubezpieczenie zdrowotne:
Ubezpieczenie stanowi uzupełnienie publicznego systemu opieki zdrowotnej
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pokrycia kosztów leczenia chorób i następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczony ma zapewniony dostęp do usług medycznych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE
Terminowe Ubezpieczenie na Życie dba o bezpieczeństwo finansowe Twoich bliskich. Nie martw się o ich los - gdyby zabrakło im Ciebie, nie zabraknie im środków do życia.
Ubezpieczenie to jest niezwykle atrakcyjną ofertą - za niewielką składkę uzyskuje się duże sumy ubezpieczenia. 
Ubezpieczony może rozszerzyć zakres ochrony o umowy dodatkowe: 
Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w u w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu Niezdolności do Pracy lub Niezdolności do Samodzielnej Egzystencji
Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu Poważnego Zachorowania
Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu Operacji Chirurgicznych
Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu Leczenia Szpitalnego

Nie możesz znaleźć swojego zakupu w sklepie ASiM?

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.