Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM

Cashback & Shopping Points

 • 1,5% Cashback + 8% Od sumy zakupu
 • AKCEPTACJA
  Scan & Go
  myWorld Card
  B2B

Kontakt

Opis

Nasze atuty:

 1. 14-letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych, stowarzyszeń, fundacji oraz instytucji kultury
 2. gruntowna znajomość mechanizmów prawnych i biznesowych prowadzenia działalności gospodarczej, kulturalnej oraz non-profit
 3. współpraca z jednym, rzetelnym komornikiem – szybkość działania na etapie egzekucji należności
 4. współpraca z rzetelną kancelarią notarialną – możliwość negocjowania stawek taksy notarialnej dla naszych Klientów
 5. współpraca z agencją detektywistyczną – możliwość uzyskania dodatkowych danych niezbędnych do prowadzenia sprawy (m.in. o dłużniku i jego majątku)
 6. współpraca z doradcą podatkowym – analizowanie rozwiązań prawnych z punktu widzenia prawa podatkowego
 7. współpraca z rzecznikiem patentowym – rejestracja znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz reprezentacja w postępowania spornych
 8. szybkość działania
 9. wybór rozwiązań najkorzystniejszych cenowo dla klienta, np. postępowania elektronicznego
 10. bieżące informowanie klienta o stanie jego sprawy
 11. elastyczność w zakresie rozliczeń – dobór modelu rozliczeń wg potrzeb i sytuacji klienta
 12. szeroka dostępność prawników, również poza standardowymi godzinami pracy.

 

Obsługa prawna – konsultacje, spory sądowe, obsługa projektów

Prawo cywilne: - ochrona dóbr osobistych, - prawo rodzinne (rozwody, separacje, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, podział majątku etc.), - prawo spadkowe, - odszkodowania, - prawo umów, - prawo nieruchomości

Prawo własności intelektualnej: - prawo autorskie, - własność przemysłowa, - znaki towarowe, - ochrona konkurencji, - prawo reklamy, - ochrona baz danych, - przygotowywanie umów i innych pism, - sprawy sądowe, - obsługa projektów, - rejestracja znaków towarowych, - rejestracja wzorów przemysłowych

Ochrona danych osobowych: - przygotowywanie dokumentacji (procedury ochrony danych osobowych), - bieżące doradztwo

Prawo gospodarcze: - prawo spółek (w tym zakładanie, przekształcanie, likwidacja, bieżąca obsługa), - prawo wekslowe, - windykacja należności (pozasądowa, sądowa oraz postępowanie egzekucyjne), - prawo upadłościowe i naprawcze, - prawo umów (przygotowywanie i weryfikacja umów handlowych), - prawo konsumenckie, - regulaminy sklepów i platform internetowych, - prawo reklamy (m.in. regulaminy konkursów, sprzedaży promocyjnej, loterii, programów lojalnościowych), - przygotowywanie bieżącej dokumentacji (uchwały, zarządzenia, regulaminy zarządu, rady nadzorczej)

Fundacje i stowarzyszenia: - zakładanie (pisanie statutów, uchwał), - bieżąca obsługa, - pomoc prawna w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego

Prawo prasowe: - bieżące doradztwo, - spory sądowe, - rejestracja czasopism

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych: - bieżące doradztwo, - przygotowywanie bieżącej dokumentacji (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, umowy o pracę, wypowiedzenia, porozumienia stron), - sprawy sądowe

Prawo administracyjne: - bieżące doradztwo, - spory sądowe

Prawo spółdzielcze: - bieżące doradztwo, - przygotowywanie bieżącej dokumentacji, - spory sądowe

Prawo podatkowe: - bieżące doradztwo, - przygotowywanie wniosków o interpretację prawa podatkowego

 

Ośrodek Mediacji i Dialogu oraz Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju

- mediacje w sprawach gospodarczych, rodzinnych, cywilnych, pracowniczych, społecznych i karnych

- konsultacje i porady

- szkolenia i warsztaty

 

Szkolenia

- prawo cywilne

- prawo gospodarcze i handlowe

- prawo autorskie

- prawo reklamy

- prawo prasowe

- windykacja należności

- prawne aspekty sprzedaży konsumenckiej w Internecie

Nie możesz znaleźć swojego zakupu w sklepie Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM?

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.