STYL-BUD s.c. Surowiec Piotr Sagan Dorota

Cashback & Shopping Points

  • 1% Cashback + 8% Od sumy zakupu
  • AKCEPTACJA
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Kontakt

Opis

Spółka prowadzi działalność na rynku budowlanym od 10 lat. Jej aktywność koncentrowała się początkowo na usługach remontowo-budowlanych dla osób fizycznych i innych podmiotów z terenu miasta Chełm (prace remontowo-budowlane, ocieplenia budynków, wykańczanie wnętrz, wykonywanie pokryć dachowych i budowa domów). Systematycznie rozszerzał się jednak zakres usług oferowanych przez firmę na rynku oraz skala realizowanych inwestycji. W bieżącej praktyce gospodarczej spółka świadczy więc szeroko rozumiane usługi remontowo-budowlane oraz prowadzi handel materiałami budowlanymi (siedziba hurtowni: Rudka 14b, 22-100 Chełm). Jest również dystrybutorem chemii budowlanej marki „Proma® na Lubelszczyznę oraz KOSBUD. Posiada na wyposażeniu mieszalniki farb i tynków ww. producentów i oferuje gotowe produkty do sprzedaży z pierwszej ręki. Usługi budowlane wykonywane są na podstawie projektów, wizualizacji oraz rysunków technicznych. Z każdym klientem podpisywana jest odrębna umowę na wykonanie usług. Firma świadczy również fachowe doradztwo techniczne. W 2011 roku spółka została uhonorowana przez Państwową Inspekcję Pracy, Inspektorat Okręgowy w Lublinie, za udział z Programie Prewencyjnym pt. ,,Promocja standardów BHP”. Aktywnie działa w regionalnym środowisku naukowym, edukacyjnym i biznesowym. Współpracowała z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie w zakresie badań nad wytrzymałością materiałów (w obrębie projektu pn. „Laboratorium budownictwa CSI PWSZ w Chełmie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013). Uczestniczyła też w projekcie realizowanym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie o/Chełm pt.: „Staże u pracodawców startem do kariery dla uczniów”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (w okresie 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r.). Spółka od 23.05.2016 roku współpracuje z Lubelskim Klastrem Przedsiębiorstw w ramach podpisanej umowy partnerskiej i posiada certyfikat potwierdzający przynależność. Od 13 czerwca 2016 roku Styl-Bud s.c. oficjalnie współpracuje, jako członek wspierający, z Chełmskim Towarzystwem Naukowym Towarzystwo. Porozumienia o współpracy o zbliżonym zakresie podpisane zostały także z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, Oddział w Chełmie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie. Mają one na celu wzmocnienie i skonkretyzowanie działań firmy na rzecz współtworzenia odpowiedzialnego biznesu, otwartego na inicjatywny edukacyjne, realną współprace w obszarze jakości kształcenia oraz promowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nie możesz znaleźć swojego zakupu w sklepie STYL-BUD s.c. Surowiec Piotr Sagan Dorota?

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.