Cashback & Shopping Points

  • 1,5% Cashback + 8% Od sumy zakupu
  • AKCEPTACJA
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Kontakt

Opis

Działalność gospodarcza Fundacji polega na:
wydawaniu periodyków, książek, podręczników, broszur, filmów, plakatów i ulotek,organizowaniu wystaw i targów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
organizowaniu w zakładach pracy (z wyjątkiem jednostek ochrony przeciwpożarowej) szkoleń w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ochrony ludności,
doradztwie i sporządzaniu ekspertyz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, opiniowanie planów przeciwpożarowych, planów ewakuacji, instrukcji przeciwpożarowych, wykonywanie ekspertyz zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejących obiektów, uzgadnianie pod względem zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej projektów modernizacji i budowy obiektów,
usługach i handlu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności,, opracowywaniu instrukcji przeciwpożarowych, 

Nie możesz znaleźć swojego zakupu w sklepie Edura?

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.