Gminna Spółdzielnia "SCH"

Cashback & Shopping Points

  • 1,5% Cashback + 6% Od sumy zakupu
  • AKCEPTACJA
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Kontakt

Opis

Prezentacja Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w  Hajnówce

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Hajnówce została założona 15.03.1945 r. Funkcjonuje w oparciu o Statut zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 14.06.2012r. i zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000078268. Spółdzielnią kieruje Zarząd w składzie: Helena Lewicka – Prezes Zarządu, Wiera Maksymiuk – Wiceprezes Zarządu.

Dominującą działalnością Spółdzielni jest handel detaliczny prowadzony w 8 placówkach handlowych.

1.Sklep spożywczo przemysłowy nr 8 w Hajnówce, ul. Piłsudskiego nr 53 – tel. 85-6824316

2. Sklep spożywczo-przemysłowy nr 9 w Nowosadach nr 101- tel. 85-6863038

3. Sklep spożywczo-przemysłowy nr 2 w Orzeszkowie nr 27 – tel. 85-6853145

4. Sklep spożywczo-przemysłowy nr 5 w Nowoberezowie nr 44 – tel.85-6864414

5. Sklep spożywczo-przemysłowy nr 14 w Kuraszewie nr 14 – tel. 85-6813511

6. Sklep spożywczo-przemysłowy nr 3 w Czyżach nr 69a – tel 85-6813523

7. Sklep spożywczo-przemysłowy nr 3a w Czyżach nr 101 – tel. 85-6813537

 Usługi prowadzimy w:

1  Stacji Kontroli Pojazdów pod patronatem DEKRY przy ul. Bielskiej nr 110 w Hajnówce – tel. 85- 6832839  poprzez badania techniczne pojazdów i remonty samochodów, wymiana opon.

Ponadto prowadzimy działalność produkcyjną w Piekarni przy ul. Górnej 19F w Hajnówce. Wypiekamy metodą tradycyjną pieczywo żytnie,  mieszane, pszenne i wyroby ciastkarskie. Posiadamy certyfikat „ JAKOŚĆ I TRADYCJA”  na chleb żytni tradycyjny, wypiekany na zakwasie, bez dodatku drożdży jedynie z mąki żytniej i wody, pieczony w piecu ceramicznym opalanym drzewem.

Podstawowym celem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Hajnówce jest ciągłe doskonalenie jakości wyrobów, poszerzanie i zdobywanie nowych rynków zbytu.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Hajnówce zmierza do utrzymania znaczącej pozycji na rynku w oparciu o budowanie zaufania klientów, poprzez dostarczanie coraz lepszych jakościowo wyrobów, sprawniejszą obsługę, spełnienie oczekiwań klientów.

Zamierzenia i działania Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Hajnówce w tym zakresie wspomaga:

- wysoki reżim higieniczno-sanitarny w produkcji, dystrybucji i sprzedaży wyrobów,

- ciągłe szkolenie i doskonalenie kwalifikacji personelu,

- stałe modernizowanie obiektów, urządzeń i wyposażenia,

- stała współpraca z dostawcami i odbiorcami wyrobów i usług.

Nie możesz znaleźć swojego zakupu w sklepie Gminna Spółdzielnia "SCH"?

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.