AZ POB mgr inż. Antoni Zieniuk

Cashback & Shopping Points

 • 2% Cashback + 8% Od sumy zakupu
 • AKCEPTACJA
  Scan & Go
  myWorld Card

Kontakt

Opis


Ekspertyzy mykologiczne

Wykonujemy (badania) ekspertyzy mykologiczne konstrukcji budowlanych, wyposażenia pomieszczeń i przechowywanych materiałów, identyfikujemy rodzaj porażenia biologicznego: grzyby pleśniowe i grzyby domowe, zasiedlające ściany i inne elementy budynku, dokonujemy oceny zagrożenia zdrowia człowieka i materiałów wynikającego z obecności określonych rodzajów drobnoustrojów.
Badania opracowujemy w formie ekspertyzy mykologicznej.

Projekt renowacji zawilgoconego i porażonego biologicznie obiektu nie może istnieć bez ekspertyzy mykologicznej bądź  opinii mykologicznej.
Wykonujemy następujące ekspertyzy: •     Ekspertyzy mykologiczne
 •     Ekspertyzy mykologiczno-budowlane
 •     Ekspertyzy budowlane

  
Ekspertyza mykologiczna obejmuje:
 

 • opis badanego obiektu ,
 • dokumentację fotograficzna,
 • rozpoznanie przyczyn powstania uszkodzeń,
 • metody usunięcia przyczyn powstawania uszkodzeń,
 • klasyfikację i opis zagrożeń biologicznych,
 • propozycję środków chemicznych do zwalczania szkodników oraz dobór metody ich stosowania,
 • dokumentację techniczną z zaznaczeniem na planach i rysunkach miejsc występowania porażenia biologicznego, zaznaczenie obrębu, w którym powinny być wykonywane prace zabezpieczenia obiektu.

Wykonujemy również:
 

 •     Ocenę jakości wykonanych robót,
 •     Określenie kosztów usunięcia wad,
 •     Podział fizyczny budynków,
 •     Wyodrębnienia samodzielnych lokali,
 •     Rozliczanie robót budowlanych,
 •     Doradztwo techniczne,
 •     Kosztorysy inwestorskie, powykonawcze, ofertowe,
 •     Weryfikację kosztorysów.

 
Ekspertyza budowlana obejmuje:
 

 • podstawę opracowania,
 • przedmiot i zakres opracowania,
 • opis budynku,
 • wnioski, stanowiące podstawę do ustalenia dalszego postępowania z     obiektem lub konstrukcją budowlaną,
 • zalecenia.

Dodatkowo świadczymy nadzór nad pracami zaleconymi w ekspertyzie.

Badania laboratoryjne.

Specjalistyczne badania  laboratoryjne

Oferujemy Państwu wykonanie specjalistycznych badań  laboratoryjnych polegających na identyfikacji grzybów zasiedlających ściany i materiały pozostające w budynku i jego otoczeniu.

Identyfikacja taka prowadzona jest w obserwacjach mikroskopowych w oparciu o powszechnie stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych klucze i opracowania.

Wykonywane badania laboratoryjne obejmują:

    Ilościowe i jakościowe badania w zakresie poziomu zanieczyszczeń mikrobiologicznych
    Ekspertyzy, opinie, orzeczenia mikrobiologiczne pomieszczeń budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
    Oznaczanie grzybów, pleśni
    Pomiar czystości mikrobiologicznej powietrza, ciągów technologicznych, urządzeń i rąk operatorów
   Badania mikrobiologiczne powietrza na terenie i wokół obiektów uciążliwych dla środowiska (Oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów komunalnych itp.)
    Badanie powietrza na obecność grzybów pleśniowych i bakterii.
  
Jeśli zachodzi taka potrzeba pobieramy próbki powietrza i wymazy z podłoży, przeprowadzamy badania laboratoryjne i wykonujemy ekspertyzy mykologiczne czy mykologiczno-budowlane.

Nie możesz znaleźć swojego zakupu w sklepie AZ POB mgr inż. Antoni Zieniuk?

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.