BKM Consulting - doradztwo personalne

Cashback & Shopping Points

  • 5% + 6 Od sumy zakupu
  • Cashback i Shopping Points otrzymujesz proporcjonalnie od pierwszej złotówki. Podana liczba SP odpowiada zakupowi o wartości 450 PLN.
  • AKCEPTACJA myWorld Card

Kontakt

Opis

Biuro BKM Consulting działa na rynku już od 1999 roku. Swoje działania specjalizuje w budowaniu strategii personalnych w zakresie: rekrutacji, selekcji, doradztwa personalnego, assessment & development centre, analiz psychologicznych, rozwoju indywidualnego, poszukiwania pracy, doradztwa zawodowego oraz  pisania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych. Stosujemy nowoczesne rozwiązania z zakresu organizacji i zarządzania oraz psychologii, co pozwala nam w sposób efektywny udzielać pomocy w zakresie podnoszenia konkurencyjności firm oraz osób poszukujących pracy na rynku.

Biuro BKM Consulting kieruje swoją ofertę zarówno do Partnerów Handlowych jak i Uczestników Programu Cashback World.

BKM Consulting jest firmą realizującą projekty z zakresu wszystkich narzędzi Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w których należy dokonać analiz i badań personalnych. Wśród nich możemy wyróżnić:

Rekrutacji oraz selekcji

Poszukiwania personelu metodą "search & selection". Oferujemy efektywną metodę rekrutacji na stanowiska specjalistyczne oraz na niższy szczebel menedżerski. Rezultatem pracy tą metodą są najlepsi kandydaci spośród wszystkich, którzy nadesłali swoje zgłoszenia oraz znajdują się w naszej bazie danych.

Wyszukań bezpośrednich

Poszukiwania personelu metodą "executive search". Oferujemy najbardziej skuteczną metodę pozyskiwania kadry menedżerskiej zarówno wyższego jak i średniego szczebla. Metoda ta polega na aktywnym wyszukiwaniu najlepszych kandydatów na rynku pracy. Rezultatem tej metody jest lista kandydatów w pełni odpowiadających potrzebom klienta.

Rekrutacyjny serwis ogłoszeniowy

Oferujemy efektywną metodę rekrutacji za pomocą profesjonalnie stworzonych ogłoszeń rekrutacyjnych wraz z możliwością stworzenia skrzynki pocztowej skierowanej bezpośrednio do pracodawcy. Rezultatem pracy tą metodą są najlepsi kandydaci spośród wszystkich którzy nadesłali swoje zgłoszenia. Ceny ogłoszeń uwzględniają spore rabaty jakie posiadamy na portalach rekrutacyjnych takich jak: pracuj.pl, gazeta.praca.pl, stepstone.pl, goldenline.pl, jobs.pl, monster.pl oraz wielu innych portali.

Monitoring rekrutacji wewnętrznych

Oferujemy wsparcie procesu rekrutacji wewnętrznych pozwalające na wybranie pracowników spośród organizacji. Metoda ta eliminuje działania związane z wyszukaniem pracowników na zewnątrz organizacji, pozwala przez to wybrać najlepszych pracowników w firmie oraz zwiększa motywację pracowników.

Diagnozy kompetencji pracowników

Assessmet Centre i Development Centre. Metody Assessment i Development Centre polegają na obserwacji zachowań uczestników podczas zadanych do zrealizowania zadań, pod kątem wcześniej wypracowanych umiejętności strategicznych do wykonywania zadań na danym stanowisku. Metoda jest bardzo skutecznym narzędziem w ocenie kompetencji pracowników bądź kandydatów w procesie rozwoju lub rekrutacji i selekcji.

Analizy psychologiczne

Oferujemy grupę narzędzi wspomagających proces rekrutacji, pozwalających na sprawdzenie, czy profil osobowościowy kandydata pokrywa się z wymaganiami stanowiska. Wyniki testów traktowane są jako dodatkowe źródło informacji o kandydacie i dają odpowiedź na pytanie, czy kandydat ma predyspozycje kierownicze i jaki styl zarządzania reprezentuje, jakie są źródła jego motywacji, określają typ osobowości, kreatywność, odporność na stres i inne cechy istotne z punktu widzenia rozpatrywanego stanowiska pracy. Metody i techniki dobierane są indywidualnie, umożliwiając porównanie tych samych cech u wszystkich kandydatów.

Outplacement

Oferujemy wsparcie zarówno w przypadku zatrudniania nowych pracowników jak również w przypadku redukcji zatrudnienia, do czego służy pakiet usług określanych, jako outplacement. Outplacement ma za zadanie zapewnienie wsparcia pracownikom opuszczającym miejsce pracy z powodów zależnych od pracodawcy a przede wszystkim doprowadzenie do nawiązania stosunku pracy zwalnianych pracowników z nowym pracodawcą. Celem projektu Outplacement jest zapewnienie wsparcia uczestnikom programu poprzez pomoc w opracowaniu profesjonalnego dossier zawodowego, ułatwienie dostępu do potencjalnych pracodawców, zapewnienie szkolenia z zakresu autoprezentacji oraz technik poszukiwania pracy, jak również pomoc w doborze oferty pracy zgodnej z profilem każdego z uczestników projektu.

W zakresie oferty skierowanej do osób indywidualnych /Uczestników Programu Cashback World / firma oferuje profesjonalne usługi, w zakresie:

  • Poszukiwania pracy – pośrednictwa pracy
  • Doradztwa zawodowego
  • Doradztwa w zakresie rozwoju oraz ścieżki kariery
  • Pisania profesjonalnych aplikacji rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny, inne)

Nie możesz znaleźć swojego zakupu w sklepie BKM Consulting - doradztwo personalne?

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.