IHG (Intercontinental Hotel Group)

Dine fordeler hos IHG (Intercontinental Hotel Group)

  • 1% Cashback + 6% På kjøpesummen (nettosummen)
  • Akseptert
    Nettbutikk

Vilkår og betingelser for IHG (Intercontinental Hotel Group)

Medlemsfordelene beregnes ut fra nettoverdien av kjøpet, da dette er standard inntjening for Partneren.

Om IHG (Intercontinental Hotel Group)

IHG is an international hotel company whose hotels welcome over 150 million guests each year to over 693,000 rooms in more than 4,900 hotels across nearly 100 countries.

Partnerforetakets ID
449000740

Finner du ikke kjøpet ditt på IHG (Intercontinental Hotel Group)?

* Medlemsfordelene kan variere mellom ulike produkter og avgjøres av partneren. Informasjon på nettsiden er derfor ingen garanti.