Zorgboerderij Care for You

Cashback & Shopping Points

  • 2,5% Cashback + 8% Op jouw aankoop
  • Accepteert
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Contact

Beschrijving


We werken op de zorgboerderij met verschillende doelgroepen maar in alle gevallen gaan we uit van het persoonlijk functioneringsniveau van iedere cliënt. We stellen met elkaar persoonlijke 'werk'(activiteit) en smartdoelen op en proberen samen onmogelijkheden om te buigen naar mogelijkheden. Spiegelen van het gedrag en communicatie in de meest brede zin van het woord komen hierbij ook uitgebreid aan bod. We kruipen samen achter het gedrag en proberen negatief gedrag om te buigen tot iets positiefs of dingen te automatiseren op een manier die acceptabel is voor iedereen. Belangrijk in dit proces is dat alle behandelaars betrokken worden in een eenduidige aanpak. Korte lijntjes, doelen stellen en duidelijke begrenzing en afspraken maken leiden tot goede resultaten.   

De huidige doelgroep bestaat grotendeels uit kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. De belangrijkste beperkingen zijn: Autisme in alle facetten in combinatie met AD(H)D, gedragsproblematiek/ omgangsvormen en communicatie problematiek. 

De begeleiding bestaat uit: twee ervaren professionals uit de zorg die op HBO niveau functioneren en een 4 tal vrijwilligers. Verder kunnen we terug vallen op de zorgcoördinator en andere professionals van Zorgboeren Zuid-Holland.
Alle jongeren waar zorg aan geboden wordt hebben behoorlijk veel moeite met het functioneren in grote groepen, keuzes maken, concentratie vasthouden en continueren van iets waar je mee bezig bent en communicatie in de breedste zin van het woord.
Bij ons is ‘de activiteit’ niet het belangrijkst maar de wijze waarop je het (met anderen) uitvoert. Denk hierbij aan; samenspel, omgangsvormen en communicatie. Er wordt bewust met kleine groepjes gewerkt, zodat er een veilige cultuur ontstaat waarin de kinderen weer succeservaringen (met anderen) op kunnen doen. Het toepassen van humor speelt een belangrijke rol in het vroegtijdig ombuigen van ongewenst gedrag (een manier zonder de ‘politiepet’). Belangrijk is dat kinderen zelf ook met elkaar meedenken in mogelijke oplossingen. Dit ‘samen’, (let ook positief op de ander en help waar je kan), is overal terug te vinden in de zorgboerderij. De lijfspreuk van de zorgboerderij is dan ook: ‘met elkaar eruit halen wat er in zit’ en zorgen dat iedereen het leuk heeft. Dingen die onmogelijk lijken, om buigen tot mogelijkheden, en ‘van complimenten gaan we groeien, dus deel ze uit’! Dit alles is voor een groot gedeelte gestoeld op de Gentle Teaching methodiek, ABA methode en de Stop, Denk, Doe techniek. In deze methodieken staan begrippen als companionship, wederzijdse afhankelijkheid, persoonlijke betrokkenheid vanuit de begeleiders en gelijkwaardigheid centraal. De persoonlijke aandacht en betrokkenheid van de hulpverlener geeft zo de mogelijkheid om daadwerkelijk te komen tot het behalen van smart doelen.
kijk voor meer informatie op www.zorgboerderij-careforyou.nl
  Kun je jouw aankoop niet vinden bij Zorgboerderij Care for You?

* De Benefits zijn afhankelijk van de gekochte producten en van de Partner. De informatie over de Benefits op deze website is daarom zonder garantie.