Benefits anda di Agoda

  • 1% Cashback + 10% Pada jumlah pembelian anda (jumlah bersih)
  • Diterima
    Membeli Belah Dalam Talian

Terma and Syarat di Agoda

Maklumat penting:

- Pembelian tiket penerbangan tidak layak untuk manfaat ahli

- Hanya pembelian bilik penginapan yang layak untuk manfaat ahli

- Pemesanan yang dibuat menggunakan MOBILE APP tidak layak untuk faedah ahli.

- Semua tempahan mesti dilakukan melalui desktop dan web mudah alih. Loyalty Merchant ini menggunakan nilai bersih (jumlah nilai sebelum cukai) pembelian anda sebagai asas untuk mengira Ganjaran Membeli-belah anda kerana ini mewakili jenis pampasan standard untuk Pedagang Kesetiaan ini.

Penting!
Untuk memastikan pembelian anda direkodkan dengan betul, sentiasa klik pada butang "Beli dalam talian sekarang" terlebih dahulu untuk membuka kedai dalam talian yang dikehendaki. Pembelian hanya boleh dimasukkan melalui versi pelayar kedai dalam talian dan bukan melalui aplikasi masing-masing. Hanya gunakan kod kupon yang anda terima melalui laman web kami. Sila pastikan penyemak imbas anda mempunyai tetapan kuki yang betul sebelum membeli-belah. Semua maklumat penting lain tentang beli-belah dalam talian boleh didapati dalam Soalan Lazim.

Mengenai Agoda

Agoda ialah salah satu platform hotel dalam talian yang paling pesat berkembang di dunia. Hari ini, Agoda menawarkan beratus dan beribu-ribu pilihan penginapan di seluruh dunia dengan perkhidmatan dan sokongan dalam 38 bahasa.

ID- Loyalty Merchant
319000024

Tidak dapat mencari pembelian anda di Agoda?

* Faedah margin bergantung pada produk yang dibeli dan Loyalty Merchant. Oleh itu, maklumat di laman web ini adalah tidak dijamin.