Регистрација

Ви благодариме за вашето барање за регистрација како купувач на компанијата

Сега ги проверуваме вашите податоци и ќе ве известиме штом ќе заврши проверката.

Доколку имаме прашања во врска со вашите податоци, ќе ве контактираме и секако ќе ве известиме кога се е во ред и кога вашиот профил може целосно да се активира.

Дотогаш, следните опции ви се достапни на нашата веб-локација и во апликацијата myWorld:

  • Купувајте кај Партнери и собирајте Cashback и Shopping Points
  • Купете ги производите на myWorld и добијте ги вашите придобивки
  • Откупете ги вашите Shopping Points за Зделки во Benefit Lounge

Купувањето eVouchers е можно само откако целосно ќе го активираме вашиот профил.Имајте забавен шопинг!

Вашиот myWorld.com Тим

Моите податоци
Лице за контакт (сопственик на профил)
Информации за компанијата
Адреса на компанијата
Прикачете датотека
Максимална големина на датотека: 3 MB; Дозволени формати на датотеки: .jpg, .png, .pdf Може да се прикачат најмногу 6 датотеки.
myWorld ми беше препорачана од [Друштво за производство услуги трговија на големо и мало Бивест Биљана и др ДОО увоз извоз Скопје] и [Друштво за производство услуги трговија на големо и мало Бивест Биљана и др ДОО увоз извоз Скопје] ќе биде назначен за мојот упатувач.