Cashback & Shopping Points

  • 2% + 2,5 На вашата набавка
  • Ќе добиете Cashback и Shopping Points сразмерно од првиот денар. Наведениот износ на SP одговара на купување на 6500 MKD.
  • ПРИФАЌА myWorld Card

Контакт

Опис

1.Геодетски услуги и изработка на геодетски елаборати за:
Физичка делба,
Утврдување на меѓа,
Легализација на бесправно изградени објекти и делови од објекти,
Мерење на етаж,
Промена во култура,
Запишување на права на недвижности,
Нумерички податоци за: приватизација и откуп на земјиште, за одобрение за градење, за експропријација,
Ажурирани геодетски подлоги,
Вештачење,
Идентификација на катастарски парцели.

2.Продажба на GPS уреди и тотални станици за мерења во областа на геодезијата . 
 

Не можете да ја најдете вашата нарачка од Geomeridijan?

* Во зависност од производите кои биле консумирани кај Трговските партнери, може да има варијации во конкретната исплата на маржите за провизија. Затоа не се гарантира точноста на податоците на оваа веб страница.