Reģistrācija

Mana informācija
[SIA SPORTLAT SERVISS] ieteica man myWorld Benefit programmu un es piekrītu, ka [SIA SPORTLAT SERVISS] ir mans ieteicējs.
Es varu atsaukt savu piekrišanu jebkurai no augstāk minētajām datu apstrādes procedūrām (tai skaitā katrā atsevišķā gadījumā) rakstveidā (myWorld Latvia SIA, Cēsu iela 31 k-2, Rīga, LV-1012) vai uz e-pastu service.lv@myworld.com. Visa datu apstrāde, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, ir spēkā esoša.