Cashback un Shopping Points pie Fiverr

  • 4,55 USD + 0,46
  • Jūs saņemat Cashback un Shopping Points proporcionāli jau no pirmā centa. Norādītais SP daudzums atbilst 150 USD pirkumam.
  • Pieņem Iepirkšanās internetā

Noteikumi un nosacījumi pie Fiverr

Pie šī lojalitātes partnera Jūsu iepirkšanās priekšrocības tiks aprēķinātas no Jūsu pirkuma neto cenas, jo tie ir standarta ieņēmumi šim lojalitātes partnerim.

Svarīgi!
Pirms pirkuma veikšanas, lūdzu pārliecinieties, ka Jūsu interneta pārlūkam ir pareizi sīkfailu iestatījumi . Visu nepieciešamo informāciju par Iepirkšanos internetā varat atrast BUJ!

Par Fiverr

LV

Fiverr ir pasaulē lielākais tiešsaistes pakalpojumu tirgus, kas ļauj uzņēmējiem un uzņēmumu īpašniekiem uzlabot biznesu, uzturēt budžetu un paveikt darbus tikai ar vienu klikšķi. Fiverr ir unikāls tirgus laukums ar vienu no augstākajiem reklāmguvumu līmeņiem nozarē! Fiverr ir mājvieta digitālajiem, radošajiem un profesionālajiem pakalpojumiem, nodrošinot vienas pieturas aģentūru miljoniem digitālo pakalpojumu. 

Pašlaik Fiverr savā vietnē ir uzskaitījis vairāk nekā trīs miljonus pakalpojumu. Starp Fiverr pārdotajiem pakalpojumiem ir: IT pakalpojumi, skaņas redaktori, grafikas pakalpojumi, video profesionāļi, rakstnieki un tulkotāji, biznesa konsultanti, web izstrādātāji un daudzi citi. Plašais pakalpojumu klāsts, ieskaitot vairāk nekā 150 apakškategorijas, dod jums iespēju strādāt ar plašu auditoriju. 

RU

Fiverr - это крупнейшая в мире торговая площадка онлайн-услуг, позволяющая предпринемателям и владельцам бизнеса улучшать свой бизнес, не выходить за рамки бюджета и выполнять задачи одним щелчким мышки. Fiverr - это уникальная торговая площадка с одним из самых высоких показателей конверсии в отрасли! Fiverr - это дом для цифровых, творческих и професиональных услуг, предостовляющий универсальный магазин для миллионов цифровых услуг.

В настоящее время Fiverr перечисляет на своем сайте более трех миллионов услуг. Среди услуг, продаваемых на Fiverr: ИТ-услуги, звуковые редакторы, графические услуги, видео-профессионалы, писатели и переводчики, бизнес-консультанты, веб-разработчики и многие другие. Широкий спектр услуг, включая более 150 подкатегорий, дает вам возможность работать с шороким кругом аудиторий. 

EN

Fiverr is the world's largest marketplace for online services, allowing enterpreneurs and business owners to make their business better, stay on budget and get things done in just one click. Fiverr is a unique marketplace with one of the highest conversion rates in the industry! Fiverr is the home for digital, creative and professional services, providing a one-stop shop for millions of digital services. 

Currently, Fiverr lists more than three million services on its site. Among the services being sold on fiverr are: IT services, sound editors, graphic services, video professionals, writers and translators, business consultants, web developers and many more. The wide range of services, including over 150 sub-categories, gives you the power to work with a wide range of audiences. 

 

Lojalitātes partnera-ID
389000237

Nevarat atrast savu pirkumu Fiverr?

* Priekšrocību apmērs var mainīties atkarībā no iegādātajām precēm un lojalitātes partnera. Tādējādi visa šajā mājaslapā norādītā informācija ir paredzēta tikai ilustratīviem mērķiem.