Jūsu priekšrocības pie Hotels.com

  • 1% Cashback + 6% No pirkuma kopsummas (neto summas)
  • Pieņem
    Iepirkšanās internetā

Noteikumi un nosacījumi pie Hotels.com

Cashback priekšrocības netiek piešķirtas, gadījumos, ja tiek izmantots kupona kods.


Pie šī lojalitātes partnera Jūsu iepirkšanās priekšrocības tiks aprēķinātas no Jūsu pirkuma neto cenas, jo tie ir standarta ieņēmumi šim lojalitātes partnerim.

Par Hotels.com

LV

Hotels.com piedāvā izvēlēties simtiem tūkstošu viesnīcu vairāk kā 60 valstīs. Mūsu lapā atrodamās atsauksmes palīdzēs Jums atrast vispiemērotāko un izdevīgāko piedāvājumu.

EN

Hotels.com offers the choice of hundreds of thousands of hotels in more than 60 countries. Our hotel reviews will help you find the best deal in the right location.

Lojalitātes partnera-ID
389000030

Nevarat atrast savu pirkumu Hotels.com?

* Priekšrocību apmērs var mainīties atkarībā no iegādātajām precēm un lojalitātes partnera. Tādējādi visa šajā mājaslapā norādītā informācija ir paredzēta tikai ilustratīviem mērķiem.