Pilsētas Garāža

Cashback & Shopping Points

 • 2% Cashback + 8% No jūsu pirkuma
 • Pieņem
  Scan & Go
  myWorld Card

Kontakti

Lietošanas noteikumi

Cashback priekšrocības netiek piemērotas rezerves daļām.

Apraksts

Pilsētas Garāža autobraucējiem piedāvā automašīnas apkalpošanu drošai tās ekspluatācijai, funkciju saglabāšanai un tirgus vērtības uzturēšanai.

Mūsu principi

Realizējot saprātīgus un loģiskus remonta un apkopes pasākumus, mūsu klientiem piedāvājam īstenot automašīnas apkalpošanu drošai tās ekspluatācijai, funkciju saglabāšanai un tirgus vērtības uzturēšanai. Mūsu klientu apkalpošanas kvalitāti raksturo individuāla saskarsme un uzmanība pret niansēm.

Mēs nodrošinām

 • pilnas servisa un remonta vēstures uzkrāšanu
 • detalizētu paveikto darbu uzskaiti un izdruku katrā apmeklējumā
 • legālas izcelsmes kvalitatīvāko rezerves daļu un materiālu prioritāru izvēli
 • pieejamību un elastību pakalpojuma sniegšanā
 • atbildību un garantiju par sniegtajiem pakalpojumiem


Pilsētas Garāža предлагает автомобилистам сервисное обслуживание автомобиля для его безопасной эксплуатации, сохранения функций и поддержания рыночной стоимости.

Наши принципы

Реализуя разумные и логичные меры по ремонту и техническому обслуживанию, мы предлагаем нашим клиентам внедрить автосервис для безопасной эксплуатации, поддержания функций и поддержания рыночной стоимости. Качество обслуживания наших клиентов характеризуется индивидуальным общением и вниманием к нюансам.

Мы предоставляем

 • накопление полной истории обслуживания и ремонта
 • подробные записи и распечатки каждого посещения
 • приоритетный выбор качественных запчастей и материалов легального происхождения
 • доступность и гибкость в предоставлении услуги
 • ответственность и гарантия за предоставленные услуги

Pilsētas Garāža offers car service to motorists for its safe operation, preservation of functions and maintenance of market value.

Our principles

By implementing reasonable and logical repair and maintenance measures, we offer our customers to implement car maintenance for safe operation, preservation of functions and maintenance of market value. The quality of our customer service is characterized by individual communication and attention to nuances.

We provide

 • accumulation of full service and repair history
 • detailed records and printouts of each visit
 • priority selection of the highest quality spare parts and materials of legal origin
 • availability and flexibility in the provision of the service
 • liability and guarantee for the services provided

Nevarat atrast savu pirkumu Pilsētas Garāža?

* Priekšrocību apmērs var mainīties atkarībā no iegādātajām precēm un lojalitātes partnera. Tādējādi visa šajā mājaslapā norādītā informācija ir paredzēta tikai ilustratīviem mērķiem.