Cashback & Shopping Points

  • 3% Cashback + 8% No jūsu pirkuma
  • Pieņem
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Kontakti

Apraksts

Mums ir plaša pieredze grāmatvedības uzskaites jautājumos un problēmu risināšanā. Konsultējam un pārstāvam grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos.
Tiešsaiste ar klientiem ikdienā, sniedzot tūlītēju un profesionālu palīdzību.
Nodrošinām 24/7 “mākoņa” jeb attālinātā pieslēguma iespējas, kas ļauj uzņēmumu vadītājiem un īpašniekiem gūt savlaicīgu, skaidru priekšstatu par uzņēmuma finanšu stāvokli.
Maksa par grāmatvedības pakalpojumiem tiek noteikta individuāli, atbilstoši katra klienta darbības specifikai.
Mūsu misija – atbalsts Jūsu biznesa izaugsmei!

У нас большой опыт ведения бухгалтерского учета и решения проблем. Консультирование и представление вопросов бухгалтерского учета и налогообложения. 
Ежедневная связь с клиентами, предлагая немедленную и профессиональную помощь. 
Мы обеспечиваем 24/7 «облачную» или удаленную связь, которая позволяет руководителям предприятий и владельцам получать своевременное и четкое представление о финансовом положении компании. 
Плата за бухгалтерские услуги определяется индивидуально в зависимости от специфики деятельности каждого клиента.
Наша миссия - поддерживать рост Bашего бизнеса!

We have extensive experience in accounting and problem solving.
Advising and representing on accounting and tax issues.
Connection with customers providing immediate and professional help.
We provide 24/7 "cloud" or remote connectivity that allows business executives and owners to get a timely, clear view of the company's financial position.
The fee for accounting services is determined individually according to the specifics of each client's activity.
Our mission is to support Your business growth!

 

Nevarat atrast savu pirkumu OUKFIN?

* Priekšrocību apmērs var mainīties atkarībā no iegādātajām precēm un lojalitātes partnera. Tādējādi visa šajā mājaslapā norādītā informācija ir paredzēta tikai ilustratīviem mērķiem.