Circus & Art Service

Cashback & Shopping Points

  • 2% Cashback + 8% No jūsu pirkuma
  • Pieņem
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Kontakti

Lietošanas noteikumi

Новинка.

Пополнение баланса,оплата праздничных услуг кредитной картой через платежный терминал.

Рассчитываться за праздники электронными деньгами нашей кампании выгоднее.

Выдаем клиентские карты и карты пополнения с различными номиналами которыми можно расплатиться за любой праздник у любого предстьавителя праздничных услуг.

"X".
Jaunums

Atlikumu papildināšana, svētku pakalpojumu apmaksa ar kredītkarti caur maksājumu termināli.

Apmaksāt pakalpojumi, izmantojot mūsu kampaņas elektronisko naudu, ir izdevīgāk.

Mēs izsniedzam dažādu karšu klientu kartes un papildkartes, kuras jūs varat apmaksāt par brīvdienām pie jebkura svētku pakalpojumu pārstāvja.

"X"
Balance replenishment, payment of holiday services with a credit card through a payment terminal.

Paying for the holidays with electronic money from our campaign is more profitable.

We issue client cards and recharge cards with various denominations which you can pay for any holiday with any representative of holiday services.

Apraksts

Онлайн сервис предлагает... 
-Галерею праздничных услуг с возможностью быстрого поиска,описания и подачей заявки. 
-Кабинет пользователя отвечающий регистрации с данными доступа и профилем пользователя.
-Объединенный праздничный календарь&калькулятор услуг позволяющий расчитать стоимость до заказа.
-Купоны лояльности клиентам с призами.
-Тарифные планы и сервис смс команд позволяющие улучшить ваше событие.
-Магазин фокусов и цирка.
-Аренда костюмов и декораций.
-Опросники(информация об удовлетворености клиентов,возможность оставить свой комментарий+
поддержка пользователей с "Живой чат".
"X".
Tiešsaistes pakalpojums piedāvā ...
-Svētku pakalpojumu galerija ar ar ātru meklēšanu, aprakstu un iespēju pieteikties aizpildiet veidlapu.
-Lietotāja konts, kas atbilst jūsu reģistrācijas statusam ar piekļuves datiem un lietotāja profilu.
-Apvienots vētku kalendārs un pakalpojumu kalkulators ar iespēju aprēķināt izmaksas pirms pasūtišānas un aizpildīt pieteikumu.
- lojalitātes kuponi klientiem ar balvām.
-Tarifu plāni un pakalpojumu SMS komandas, lai uzlabotu jūsu notikumu.
-Atbalsts lietotājiem. Tiešraides tērzēšana (iekšēja lietotājiem un āra ikvienam)
-Burvju triku un cirka veikals.
-Tērpu un rotājumu noma.
-Jautājumi (informācija par klientu apmierinātību un spēja atstāt komentāru+
lietotāju atbalsts, izmantojot Live Chat.
"X".
The online service offers ...
-Gallery of holiday services with quick search,description of art object and book the event
-User account corresponding to your registration status with access data and user profile.
-United holiday calendar & service calculator the ability to calculate the preliminary cost and fill out an application.
- Loyalty coupons to customers with prizes.
-Tariff plans and service SMS commands to improve your event.
-Shop of magic tricks and circus.
-Costume and decoration rental. 
-Questionary (information about customer satisfaction and the ability to leave a comment+ user support with Live Chat. 

Nevarat atrast savu pirkumu Circus & Art Service?

* Priekšrocību apmērs var mainīties atkarībā no iegādātajām precēm un lojalitātes partnera. Tādējādi visa šajā mājaslapā norādītā informācija ir paredzēta tikai ilustratīviem mērķiem.