OL Juridiskie pakalpojumi

Cashback & Shopping Points

  • 3% Cashback + 8% No jūsu pirkuma
  • Pieņem
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Kontakti

Lietošanas noteikumi

2019. gada 1. maijā stāsies spēkā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) normas, kas nosaka sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveides nepieciešamību komersantiem. Sankciju likuma grozījumi, kurus LR Saeima atbalstīja 2018. gada 21. jūnijā, nosaka, ka tiem komersantiem, kuriem jau šobrīd Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums pieprasa izveidot AML/CFT iekšējās kontroles sistēmu (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana), būs pienākums pildīt arī Sankciju likuma prasības, izstrādājot arī sankciju riska novērtējumu un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu.

Apraksts


Juridiskās konsultācijas tiem, kam radies pienākums izpildīt saistības, ir uzsākta tiesvedība un parādu piedziņa u.c.
•Neizpildīto parādsaistību problēmu risināšana ārpus tiesas;
•Neizpildīto parādsaistību problēmu risināšana tiesā;
•Neizpildīto parādsaistību problēmu risināšana ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem, bankām, u.c. kreditoriem;
Juridiskās konsultācijas tiem, kas uzsākuši vai plāno uzsākt maksātnespējas procesu.
•Fiziskās personas maksātnespējas procesa konsultācijas.
Fiziskas personas maksātnespējas process
Fiziskās personas maksātnespējas process nodrošina, ka parādnieks atbrīvojas no visām saistībām un var sākt dzīvi no jauna!
Fiziskās personas maksātnespējas process sastāv no bankrota procedūras un saistību dzēšanas procedūras.
Mēs piedāvājam:
Pārrunu vešana ar kreditoriem neuzsākot fiziskās personas maksātnespējas procesu;
Izlīgumu/vienošanos ar kreditoriem sagatavošana;
Dokumentu un nepieciešamo izziņu pieprasīšana un saņemšana fiziskas personas maksātnespējas procesa uzsākšanai;
Konsultācijas par fiziskās personas maksātnespējas procesu;
Maksātnespējas pieteikuma sagatavošanu tiesai;
Saistību dzēšanas plāna sagatavošanu;
Pieteikumu par saistību dzēšanas procedūras pasludināšanu un pieteikumu par atlikušo saistību dzēšanu sagatavošanu;
AML (anti-money laundering jeb naudas atmazgāšanas novēršana) 
Piedāvājam sniegt AML (anti-money laundering jeb naudas atmazgāšanas novēršana) pakalpojumus, kas ietver sankciju riska novērtēšanu (faktiskā situācija audits), iekšējās kontroles sistēmas izveidi, darbinieku apmācību un instrukcijas.
Komersanti un saimnieciskās darbības veicēji kuriem NILLTFN likums (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums) paredz pienākumu izveidot iekšējās kontroles sistēmu ir
•Kredītiestādes;
•Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji;
•Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un brokeri;
•Ārvalstu valūtas tirgotāji;
•Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes;
•Patērētāju kreditētāji un līzinga sniedzēji;
•Citi finanšu pakalpojumu sniedzēji;
•Ārpakalpojuma grāmatveži;
•Nodokļu konsultanti;
•Zvērināti revidenti un to komercsabiedrības;
•Zvērināti notāri;
•Zvērināti advokāti;
•Ārpakalpojuma juridisko pakalpojuma sniedzēji;
•Juridisko personu dibināšanas organizatori;
•Aģenti darījumos ar nekustamo īpašumu;
•Starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu;
•Nekustamo īpašumu darījumu konsultanti;
•Juridisko adrešu nomas pakalpojumu sniedzēji;
•Virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzēji;
•Inkasācijas pakalpojumu sniedzēji;
•Parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēji;
•Transportlīdzekļu tirgotāji;
•Kultūras pieminekļu tirgotāji;
•Dārgmetālu un dārgakmeņu tirgotāji
•Līzinga pakalpojumu sniedzēji.
var šo pienākumu veikt paši vai uzticēt mums.
Personas datu aizsardzība (GDPR)
Mēs piedāvājam:
Veikt sākotnējo un kārtējo datu apstrādes auditu;
Izstrādāt un uzturēt datu apstrādes reģistru;
Izstrādāt iekšējos normatīvos aktus;
Veikt personāla apmācību;
Sniegt konsultācijas datu apstrādes jautājumos;
Pārstāvēt komersantu uzraudzības iestādē;
Sniegt personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumus;
Veikt IT sistēmu auditu;
Veikt uzraudzību.

Nevarat atrast savu pirkumu OL Juridiskie pakalpojumi?

* Priekšrocību apmērs var mainīties atkarībā no iegādātajām precēm un lojalitātes partnera. Tādējādi visa šajā mājaslapā norādītā informācija ir paredzēta tikai ilustratīviem mērķiem.