Cashback & Shopping Points

  • 2% Cashback + 8% На Вашу покупку
  • Принято
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Контакт

Lietošanas noteikumi

Cashback un Shopping Points netiek piešķirti sūtīšanas izmaksām.

Cashback и Shopping Points не распространяется на стоимость доставки.

Cashback and Shopping Points do not apply to shipping costs.

Cashback und Shopping Points gelten nicht für Versandkosten.

Описание


SIA „Kalmeta” dibināts 1992. gadā.
SIA „Kalmeta” pamatdarbība ir konservu kārbu un vāku ražošana. Uzņēmums ražo standarta apaļos vākus, apaļās un figurālas (Hansa tipa), ātri veramos vākus (EOE- easy open ends), divdaļīgās vilktās cilindriskās un figurālas (Hansa tipa) kārbas. Ražošanas procesā tiek izmantotas vienrindu un divrindu preses konservu kārbu un vāku izgatavošanai.
SIA „Kalmeta” misija ir nodrošināt cilvēkus ar kvalitatīviem, lietošanai drošiem un ērtiem pārtikas produktu konservu iepakojumiem. Mēs tiecamies uz nevainojamas ražošanas kvalitātes sasniegšanu un klientu pieprasījuma apmierināšanu, izmantojot drošas un ekonomiskas ražošanas iekārtas un nodarbinot profesionālus darbiniekus.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ООО «Kalmeta» основано в 1992 году.
Основной деятельностью ООО «Kalmeta» является производство консервных банок и крышек. Предприятие производит стандартные круглые крышки, круглые и фигурные крышки Hansa и легко открываемые крышки (EOE – easy open ends), цельнотянутые цилиндрические и фигурные банки Hansa. Для изготовления консервных банок и крышек используются однорядные и двухрядные прессы.
Миссия ООО «Kalmeta» – обеспечить людей качественной, надежной и удобной в употреблении консервной тарой для продуктов питания. Мы стремимся к производству продукции безупречного качества и удовлетворению спроса клиентов, и для этого используем надежное и экономичное оборудование и принимаем на работу профессионалов.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ltd. “Kalmeta” was established in 1992.
The basic activity of Ltd. “Kalmeta” is manufacturing of cans and lids. The company manufactures standard round lids, round and figurative (Hansa type), EOE-easy open end, two-part cylindrical and figurative (Hansa type) cans. During the manufacturing process, single-row and double-row presses are used for manufacturing of cans and lids.
The mission of Ltd. “Kalmeta” is to provide people with qualitative, safe and convenient packaging for canned food products. We strive for achieving flawless manufacturing quality and meeting the demand of customers by using safe and cost-saving manufacturing equipment and employing professional employees.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Das Unternehmen „Kalmeta” GmbH wurde 1992 gegründet.
Die Grundtätigkeit des Unternehmens „Kalmeta” GmbH ist die Herstellung von Konservendosen und Deckeln. Das Unternehmen produziert Standard-Runddeckel, runde und unrunde Deckel (im Hansa-Format), Aufreißdeckel (EOE oder Easy Open Ends), sowie auch zweiteilige runde und unrunde tiefgezogene Dosen (im Hansa-Format). In dem Herstellungsprozess von den Konservendosen und Deckeln werden ein- und zweireihige Pressen eingesetzt.
Die Mission des Unternehmens „Kalmeta” GmbH besteht darin, den Verbrauchern qualitative, gebrauchssichere und benutzerfreundliche Konservendosen für Lebensmittel zu gewährleisten. Wir streben nach Gewährleistung einwandfreier Herstellungsqualität und Befriedigung der Nachfrage der Kunden, indem sichere und kostengünstige Fertigungsanlagen eingesetzt und hochqualifizierte Mitarbeiter engagiert werden.

Невозможно найти вашу покупку по Kalmeta?

* Неделя CashBlack с удвоенным Cashback: кроме myWorld.com, travelWorld.com и Партнеров, не предлагающих двойной кэшбэк (Double Cashback).