Cashback & Shopping Points

  • 4% + 4 100 EUR покупокКупить
  • Принято myWorld Card B2B

Контакт

Описание

LV

Aiņa Dābola birojs sniedz nodokļu, juridiskās un finanšu konsultācijas juridiskajām un fiziskajām personām. Tāpat fiziskajām personām ir pieejami tādi pakalpojumi, kā 

  • gada ienākumu deklarācijas, 
  • kapitāla pieauguma deklarācijas sagatavošana un iesniegšana VID, 
  • saimnieciskās darbības reģistrēšana VID.                                                             

Kā finanšu un juridiskais konsultants Ainis Dābols piedalās dažādos investīciju un vadības projektos, sniedz konsultācijas nodokļu plānošanā, nodokļu risku noteikšanā, pārstāv fiziskās un juridiskās personas nodokļu strīdos ar Valsts ieņēmumu dienestu, Finanšu policiju un citām institūcijām, konsultē nodokļu likumdošanā. Ainis Dābols ir tavs praktiskais palīgs visos jautājumos, kuri ir saistīti ar Valsts ieņēmumu dienestu.                                                           

RU

Бюро Айниса Даболса предоставляет налоговые, юридические и финансовые консультации как физическим, так и юридическим лицам. Также физическим лицам доступны такие услуги, как 

  • составление и подача в СГД годовой декларации о доходах, 
  • декларации о доходах от прироста капитала, 
  • регистрация хозяйственной деятельности в СГД. 

Как финансовый и юридический консультант, Айнис Даболс участвует во всевозможных инвестиционных и управленческих проектах, предоставляет консультации по планированию налогов, определению налоговых рисков, представляет интересы физических и юридических лиц в налоговых спорах со Службой государственных доходов, финансовой полицией и иными учреждениями, консультирует в сфере налогового законодательства. Айнис Даболс твой практический помощник во всех вопросах, которые связаны со Службой государственных доходов!

 

Невозможно найти вашу покупку по Ainis Dābols?

* Priekšrocību apmērs var mainīties atkarībā no iegādātajām precēm un lojalitātes partnera. Tādējādi visa šajā mājaslapā norādītā informācija ir paredzēta tikai ilustratīviem mērķiem.