Cashback & Shopping Points

  • 2% + 2,5 100 EUR покупокКупить
  • Принято myWorld Card B2B

Контакт

Lietošanas noteikumi


Мы предоставляем скидку на все услуги нашей компании.
Скидки не распространяются на цены, установленные третьими лицами, например такие, как:
- цена продаваемой недвижимости, установленная ее владельцем;
- стоимость услуг нотариуса;
- размер налогов, государственных пошлин и других сборов, установленных государством.

Visi mūsu kompānijas pakalpojumi ir ar atlaidi.
Atlaides neattiecas uz cenām, kuras uzstādīja trešās personas, tādas kā:
- pārdodama nekustamā īpašuma īpašnieka noteikta cena;
- notāra pakalpojumu maksa;
- nodokļu, valsts nodevu un citu valsts noteikto nodevu apmērs.

Our company provides a discount on the all of our services.
The discounts don't apply to the prices set by third party, such as:
- price of the sold real estate set by it's owner;
- fee of the notary;
- taxes, state fees and other payments set by the government.

Описание


MĒS ESAM NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA EKSPERTI
Mūsu mērķis: palīdzēt cilvēkiem atrast optimālus risinājumus dzīvei un biznesam ar nekustamā īpašuma pirkšanu / pārdošanu / nomas palīdzību.
Mūsu produkts: pilnībā noslēgts juridiski nevainojams darījums ar maksimālu labumu klientam.

МЫ - ЭКСПЕРТЫ ПО СДЕЛКАМ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Наша цель: помогать людям находить оптимальные решения для жизни и бизнеса при помощи покупки / продажи / аренды недвижимости.
Наш продукт: полностью завершенная юридически безупречная
сделка с максимальной выгодой для клиента.


WE ARE EXPERTS IN TRANSACTIONS WITH REAL ESTATE
Our purpose is to help people to find the optimal solutions for life and business by means of purchase/sell/rent of real estate property.
Our product is a fully complete legally faultless transaction with the maximum benefit for the client.

Невозможно найти вашу покупку по EKOCENTRS?

* Priekšrocību apmērs var mainīties atkarībā no iegādātajām precēm un lojalitātes partnera. Tādējādi visa šajā mājaslapā norādītā informācija ir paredzēta tikai ilustratīviem mērķiem.