Cashback & Shopping Points

  • 2% Cashback + 8% На Вашу покупку
  • Принято
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Контакт

Описание

RE:GREENER ir dabīgs humīnvielu komplekss, kura pamatā ir Fulvītskābes un Humīnskābes. 
RE:GREENER uzlabo gan augu produktivitāti, gan arī ražas kvalitāti, palielina sēklu dīgtspēju, mazina stresu, ko augiem rada pesticīdi, sals vai sausums.
100 % šķīstoša viela! Ērta pielietošana mazās devās. To var lietot gan ar laistīšanas, gan izsmidzināšanas metodi.
RE:GREENER sastāvā ietilpst mikroelementi kaletu formā. 

Pamatā sastāvu veido Fulvītskābe, kas ir viena no pasaules dzīvības veidošanas pamatiem! Diemžēl pateicoties intensīvajai lauksaimniecībai, kas jau pamatos ir pārkāpusi dabas atveseļošanās un atražošanās principus, pielietojot ķīmiskos minerālmēslus un nedodot zemei reģenerēties, humīnvielas tai skaitā arī fulvītskābes ir iznīcinātas.
Augsne ir noplicināta! 
Tā vairs nespēj nodrošināt veselīgu vidi baktērijām, kuru trūkumu mēs redzam skatoties uz bieži slimojošajiem augiem, kas nesaņemot pilnvērtīgu uzturu, tiek novājināts.
Šeit vietā būtu salīdzinājums tam, ka mākslīgie minerālmēsli mūsu zemei ir tas pats, kas ķīmiskie preparāti mums pašiem! Ne viens ne otrs neatrisina ilgtermiņā problēmu, bet gan nodara tiešu ļaunumu kā mūsu organismam, tā arī augsnei. 
Ar minerālmēsliem un dažādiem augu aizsardzības līdzekļiem mēs cenšamies novērst radušās sekas, bet aizmirstam cīnieties ar cēloņiem!
Fulvītskābes tās mazo molekulāro izmēru dēļ spēj viegli izšķīdināt un piesaistīt minerālvielas un citus uzturvielu elementus. Šīs barības vielas, ko Fulvītskābe ir saistījusi, ir ideālā dabiskā formā, kas mijiedarbojas ar augu šūnām un tās vieglāk absorbē. Tas ir tik spēcīgs, ka viena skābes molekula spēj piesaistīt vairāk kā 70 minerālvielu un mikroelementu. 
Veselīga augsne+vesels augs=Veselīgs dārzs, kas dod veselīgu uzturu mums pašiem
Minerālvielas ir vajadzīgas, jo tā ir augu barība, bet mēslosim mūsu augus saprātīgi, jo arī viņi ir pelnījuši sabalansētu uzturu!
Kā tas iedarbojas:
RE:GREENER veido saites ar augsnē sastopamajiem elementiem kā kalcijs, magnijs, alumīnijs un dzelzs, utt. un palīdzot augiem tos uzņemt vieglāk uzņemt. Produkts uzlabo augsnes fizikālās īpašības, palīdzot pretoties augsnes erozijai, saglabājot tajā vairāk skābekļa un mitrumu, kā arī radot labvēlīgu vidi mikrofloras attīstībai.

Svarīgi zināt, ka RE:GREENER nav mēslojums, bet tā darbojas kā dabīga transportviela, kas nodrošina augu un augsnes vielmaiņas procesus un augsnē atrodamos mikroelementus nogādā augos molekulārajā līmenī! 

Piezīme: Nepārsniegt ieteicamās devas, jo 10 kārtīga koncentrācija darbojas kā inkubējošs līdzeklis, kas iemidzina. RE:GREENER ieteicams lietot ar šķīdumu, kura pH līmenis nav zemāks par 4,5. 
____________________________________________________________________


RE:GREENER is a highly efficient and practically feasible complex of fulvic and humic acids with micro elements in the form of chelates that increases seed germination and reduces stress caused by pesticides, frost or drought.

100 % SOLUBLE! Easy to use in small doses. Use it with both watering or spraying method. 

RE:GREENER contains trace elements in form of chelates. RE:GREENER improves plant productivity and yield quality.

RE:GREENER principe of exposure:
Soil elements such as calcium, magnesium, aluminium and iron, RE:GREENER forms organic-mineral bridges, combining soil particles in the correct order and helping the plants to absorb the necessary elements in the form of chelates The product improves the physical properties of the soil by helping to resist soil erosion, maintaining more oxygen and moisture, and creating a favorable environment for the development of the microflora.
Note: Important to know that RE:GREENER is not a fertiliser, but a natural carrier that provides plant and soil metabolism and delivers the trace elements found in the soil directly into the cell! Do not exceed the recommended dosage. RE:GREENER is recommended for use with a solution with a pH level above 4.5 pH.    
____________________________________________________________________


RE:GREENER - это природный гуминовый комплекс, основанный на гуминовых и фульвитных кислотах.

RE: GREENER повышает производительность растений, увеличивает прорастание семян, а также уменьшает стресс, вызванный пестицидами, морозом или засухой.

Одним словом RE:GREENER обеспечивает пищеварительные процессы в природе!

100% растворимое вещество! Прост в использовании в небольших дозах. Его можно использовать как путем орошения, так и посыпания.

База состоит из фульвокислот, которые являются одним из основ жизненных процессов. К сожалению, «благодаря« интенсивному сельскому хозяйству, которое в основном нарушает принципы естественного восстановления здоровой почвы и использованию химических удобрений фульвокислоты были уничтожены.

Почва больше не может обеспечить здоровую окружающую среду для бактерий, которые обеспечивают жизнеспособность растений.

Мы можем с уверенностью сказать, что искусственные удобрения для нашей почвы делают то же самое, что и химические препараты для нас самих! Ни тот, ни другой не решают проблему в долгосрочной перспективе, но они непосредственно наносят ущерб нашему телу и нашей почве.

С минеральными удобрениями и различными фитосанитарными продуктами мы пытаемся устранить последствия, но мы забываем разобраться с причинами!

Из-за небольшого молекулярного размера фолиевая кислота может легко растворяться и привлекать полезные полезные ископаемые и другие питательные вещества из почвы. Эти питательные вещества, которые связаны с фульвокислотой, находятся в идеальной естественной форме, которая взаимодействует с растительными клетками и облегчает их абсорбцию. Молекула фульвокислот настолько сильна, что одна молекула может привлекать более 70 минералов и микроэлементов.

Здоровая Земля + Здоровое растение = Здоровый сад, который дает вам здоровую пищу!

Для этого нужны минералы, потому что это еда для растений.

Как это работает:
RE:GREENER образует связи с элементами почвы, такими как кальций, магний, алюминий и железо и т. д., А также помогает растениям их собирать, легче вводить растение на клеточном уровне. Продукт улучшает физические свойства почвы, помогает противостоять эрозии, поддерживает больше кислорода и влаги и создает благоприятные условия для развития микрофлоры.
Важно знать, что RE:GREENER не является удобрением.

Примечание: Не превышайте рекомендуемую дозу, так как 10-кратная концентрация действует как ингибитор RE:GREENER рекомендуется для использования с раствором с уровнем pH не менее 4,5

Невозможно найти вашу покупку по REGREENER?

* Неделя CashBlack с удвоенным Cashback: кроме myWorld.com, travelWorld.com и Партнеров, не предлагающих двойной кэшбэк (Double Cashback).