Cashback & Shopping Points

  • 1% Cashback + 6% Degviela
  • 3% Cashback + 6% Auto preces
  • 10% Cashback + 6% Automazgātuve
  • 4,5% Cashback + 6% Karstie ēdieni un dzērieni
  • Принято
    myWorld Card

Контакт

Lietošanas noteikumi

1. "Cashback Card" karte nevar tikt izmantota kopā ar Degvielas vai Dāvanu kartēm (piem. VIADA degvielas karte) ka arī vienlaicīgi ar citām Lojalitātes vai atlaižu kartēm;

2. Cashback priekšrocības nesummējas ar citām atlaidēm un akcijām;

3. Ar "Cashback Card" karti nevar veikt norēķinus automātiskās degvielas uzpildes stacijās;

4. Jau nopirktās vai papildinātās dāvanu kartes atlikumus var izmantot līdz dāvanu kartes derīguma termiņa beigām.

5. Papildinot VIADA dāvanu kartes Degvielas uzpildes stacijās Cashback PRIEKŠROCĪBAS NETIEK PIEŠĶIRTAS.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. Карта Cashback не может быть использована вместе с другими картами VIADA (например: топливная карта VIADA), скидочными и/или подарочными картами;

2. Преимущества Cashback не суммируются с другими скидками и/или акциями;

3. Карту Cashback нельзя использовать как способ оплаты на автоматических заправочных станциях.

4. Приобретенные подарочные карты или остаток после пополнения карты можно использовать до конца срока годности подарочной карты.

5. Пополняя подарочную карту VIADA ПРЕИМУЩЕСТВА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. “Cashback Card“ can not be used with another Fuels or Gift cards and in the same time with another Loyalty or Discount Cards;

2. The benefits do not deteriorate with other discounts and promotions;

3. “Cashback Card” can not be used to make settlements at automatic fuel filling stations;

4. Balance of already bought or upgraded Gift cards you can use till the end of cards expiration date.

5. Upgraded VIADA Gift card in fuel station Cashback ADVANTAGES HAVE NOT BEEN GRANTED.

Описание

LV

Uzņēmums A/S "VIADA Baltija" ir strauji augošs degvielas mazumtirdzniecības veikalu tīkla operators Latvijā.
A/S "VIADA Baltija" šobrīd apkalpo un attīsta 75 degvielas mazumtirdzniecības vietas Latvijā, tajā skaitā pilna servisa stacijas, kā arī automatizētās degvielas uzpildes stacijas.

Priekšrocības tiek piešķirtas par veiktajiem pirkumiem visās pilna servisa DUS stacijās, kuras norādītas kartē.
"Cashback Card" plastikāta vai digitālā karte no Cashback App aplikācijas - jāuzrāda DUS darbiniekam pirms tiek veikta pirkuma apmaksa. Ja karte nav uzrādīta pirms pirkuma veikšanas, pirkumu nav iespējams piereģistrēt pēc tam.

Uzrādot Cashback karti, Cashback priekšrocības tiek piešķirtas sekojošiem produktiem un pakalpojumiem:
1. Degvielas un autogāzes uzpilde;
2. Karstās uzkodas un karstie dzērieni, (Priekšrocības netiek piešķirtas citām uzkodām, dzērieniem, pārtikas precēm, kā arī citiem īpašiem piedāvājumiem);
3. Automazgātava;
4. Auto preces;
Par citiem DUS produktiem un pakalpojumiem priekšrocības netiek piemērotas.

Priekšrocības tiks piešķirtas par veiktajiem norēķiniem skaidrā naudā un ar bankas maksājumu karti.
Norēķinoties par vienu pirkumu (degvielu vai precēm) nevar veikt kombinētu maksājumu, vienlaicīgi izmantojot "Cashback Card" karti, dāvanu karti, maksājumu karti un skaidru naudu jebkādā kombinācijā.

EN

Company A/S “VIADA Baltija” is a brand new and fast growing fuel retail store network operator in Latvia.
In meantime A/S "VIADA Baltija" is serving and developing 75 fuel stations in Latvia, including full service stations and automated fuel filling stations.

The benefits are granted for purchases made in the full service fuel stations that is also displayed on the map.
Your plastic "Cashback Card" or digital card in your Cashback App - must be presented to the employee of the fuel station before placing a purchase. If Cashback Card is not presented due to the payment – it will not be registered afterwards.

The benefits are assigned for the following products and services:
1. Fuel and auto gas purchase;
2. Hot snacks and hot drinks;
3. Car wash service;
4. Car supplies;
The benefits are not eligable for other gas station products and services.

The benefits will be granted for payments made in cash and/or bank payment card. It is not possible to use both Cashback Card and gift card in one single purchase.

RU

Компания A/S «VIADA Baltija» является новым и быстрорастущим оператором торговли топлива в Латвии.
В то же время A/ S «VIADA Baltija» обслуживает и развивает 75 торговых мест в Латвии, включая станции полного обслуживания и автоматизированные станции.

Преимущества предоставляются за покупки, сделанные на всех автозаправочных станциях полного обслуживания, которые указаны на карте.
Пластиковая или цифровая карта Cashback из аппликации Cashback App – указывается работнику автозаправки до осуществления оплаты за покупку. Если карта не указана до соверщения покупки, покупку невозможно зарегестрировать после.

Преимущества предоставляются за следующие продукты и услуги:
1. Топливо и автогаз;
2. Горячие напитки и горячие закуски;
3. Автомойка;
4. Товар для автомобиля;
На другие продукты и услуги преимущества не распространяются.

Преимущества будут предоставлены оплачивая покупки наличными и с банковской платежной картой.
Оплата одной покупки (топливо или другой продукт) не может быть произведена комбинируя Cashback Card, подарочную карту, платежную карту и наличные деньги в любой комбинации одновременно.

Невозможно найти вашу покупку по Viada?

* Неделя CashBlack с удвоенным Cashback: кроме myWorld.com, travelWorld.com и Партнеров, не предлагающих двойной кэшбэк (Double Cashback).