Registracija

Dalje s Facebook Dalje s Google Dalje s Apple
Moji podaci
Član [Željka Lukanec] mi je preporučio myWorld i stoga je [Željka Lukanec] moj preporučitelj.
Svoju(e) suglasnost(i) za navedene obrade podataka mogu (i pojedinačno) u bilo kojem trenutku opozvati za ubuduće u pisanom obliku slanjem opoziva poštom na adresu myWorld d.o.o., Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb ili e-mailom na e-mail adresu service.hr@myworld.com. Do opoziva izvršena obrada podataka na temelju ove suglasnosti ostaje pravovaljana.