Kupovne pogodnosti (Cashback i Shopping Points)

  • 2% Cashback + 8% Na tvoj iznos kupovine
  • Prihvaćeno
    Scan & Go
    myWorld Card

Kontakt

POSEBNE NAPOMENE

Pravo na myWorld pogodnosti nije moguće ostvariti na receptne i bezreceptne lijekove, medicinske proizvode koji se izdaju na teret zdravstvenog osiguranja, početnu hranu za dojenčad, sudjelovanje u cijeni lijeka i medicinskog proizvoda te participaciju.

Opis

Ljekarna Štefanić Đurđevac osnovana je 1998. godine kao treća ljekarna ZU Štefanić. Ustanova danas broji 5 ljekarničkih jedinica, a ljekarna Đurđevac je centralna ljekarna zdravstvene ustanove. Uz stalnu brigu o nabavi ljekarničkog asortimana za cijelu ustanovu, kontinuirano pruža ljekarničku skrb pacijentima u vidu savjetovanja i informiranja o djelovanju lijekova, osiguranja racionalne primjene lijekova, prijavljivanja nuspojava, savjetovanja o samoliječenju, prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja.

Pravo na myWorld pogodnosti nije moguće ostvariti na receptne i bezreceptne lijekove, medicinske proizvode koji se izdaju na teret zdravstvenog osiguranja, početnu hranu za dojenčad, sudjelovanje u cijeni lijeka i medicinskog proizvoda te participaciju.

Ne možeš pronaći svoju kupovinu kod LJEKARNE ŠTEFANIĆ?

* Kupovne pogodnosti mogu varirati ovisno o proizvodima i uslugama trgovca partnera. Stoga su svi podaci vezani za kupovne pogodnosti na ovoj web stranici bez jamstva.