Kupovne pogodnosti (Cashback i Shopping Points)

  • 2% Cashback + 8% Na tvoj iznos kupovine
  • Prihvaćeno
    Scan & Go
    myWorld Card

Kontakt

POSEBNE NAPOMENE

Pravo na myWorld pogodnosti nije moguće ostvariti na receptne i bezreceptne lijekove, medicinske proizvode koji se izdaju na teret zdravstvenog osiguranja, početnu hranu za dojenčad, sudjelovanje u cijeni lijeka i medicinskog proizvoda te participaciju.

Sve račune koji imaju neke od navedenih skupina nismo u mogućnosti prihvatiti za myWorld pogodnosti.

Prilikom kupnje zatražite odvojene račune ako kupujete neku od navedenih skupina proizvoda!

Opis

Ljekarna Štefanić Đurđevac osnovana je 1998. godine kao treća ljekarna ZU Štefanić. Ustanova danas broji 5 ljekarničkih jedinica, a ljekarna Đurđevac je centralna ljekarna zdravstvene ustanove. Uz stalnu brigu o nabavi ljekarničkog asortimana za cijelu ustanovu, kontinuirano pruža ljekarničku skrb pacijentima u vidu savjetovanja i informiranja o djelovanju lijekova, osiguranja racionalne primjene lijekova, prijavljivanja nuspojava, savjetovanja o samoliječenju, prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja.

Pravo na myWorld pogodnosti nije moguće ostvariti na receptne i bezreceptne lijekove, medicinske proizvode koji se izdaju na teret zdravstvenog osiguranja, početnu hranu za dojenčad, sudjelovanje u cijeni lijeka i medicinskog proizvoda te participaciju.

Ne možeš pronaći svoju kupovinu kod LJEKARNE ŠTEFANIĆ?

* Kupovne pogodnosti mogu varirati ovisno o proizvodima i uslugama trgovca partnera. Stoga su svi podaci vezani za kupovne pogodnosti na ovoj web stranici bez jamstva.