Γίνετε τώρα μέλος δωρεάν

Τα στοιχεία μου
Μου έγινε σύσταση για την myWorld μέσω [THEODOROS ROUSSOS] και γι'αυτόν τον λόγο ο/η [THEODOROS ROUSSOS] ορίζεται ως συστήσαντας μου.
Μπορώ να ανακαλέσω στο μέλλον την προαναφερθείσα συγκατάθεση (συγκαταθέσεις) μου (ακόμη και μεμονωμένα) γραπτώς ανά πάσα στιγμή (στην myWorld Greece Μ.Ε.Π.Ε. με έδρα στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 52, 57019 Περαία) ή μέσω e-mail στο service.gr@myworld.com. Η επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει αυτής της συγκατάθεσης παραμένει νόμιμη έως ανακλήσεως.