Γίνετε τώρα μέλος δωρεάν

Συνεχίστε με Facebook Συνεχίστε με Google Συνεχίστε με Apple
Τα στοιχεία μου
Μου έγινε σύσταση για την myWorld μέσω [THEODOROS ROUSSOS] και γι'αυτόν τον λόγο ο/η [THEODOROS ROUSSOS] ορίζεται ως συστήσαντας μου.
Δύναμαι να ανακαλέσω για το μέλλον τη/τις συγκατάθεσή/συγκαταθέσεις/ του (ακόμη και μεμονωμένα) για τις αναφερόμενες επεξεργασίες δεδομένων οποτεδήποτε και εγγράφως (προς την myWorld Greece Μ.Ε.Π.Ε., Λεωφόρος Θεσσαλονίκης 52, 57019 Περαία - Θεσσαλονίκη) ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση service.gr@myworld.com. Η επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιήθηκε βάσει αυτής της συγκατάθεσης έως την ανάκληση παραμένει νόμιμη.