Λογιστής - Φοροτεχνικός - Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Cashback & Shopping Points

 • 4% Cashback + 10% Στο δικό σου ποσό αγοράς
 • ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ
  Scan & Go
  myWorld Card

Επικοινωνία

Περιγραφή
Πάντα στο πλευρό της επιχείρησης, με συνέπεια, ευθύνη, εχεμύθεια,
εμπιστευτικότητα, με υποβολή προτάσεων και συμβουλών για τα καλύτερα αποτελέσματα.

                                                     
Φορολογικά

 • Προϋπολογισμός φόρων και σύγκριση με τις διάφορες μορφές εταιριών για τον καθορισμό φορολογικής πολιτικής και τη σωστή διαχείριση φόρων
 • Φορολογικές δηλώσεις (Φυσικών - Νομικών προσώπων)
 • Φορολογία εισοδήματος ( επαγγελματιών - εταιρειών- ιδιωτών)
 • Συμπλήρωση και υποβολή εντύπων Ε1 - Ε2 - Ε3 - Ε5- Ε9 κλπ.
 • Υπολογισμός του εκκαθαριστικού σημειώματος.
 • Συστάσεις εταιρειών, ενάρξεις εργασιών και επιτηδεύματος,μεταβολές, διακοπές εργασιών, λύσεις και εκκαθαρίσεις
 • Φόροι Ακίνητης Περιουσίας.
 • Φ.Π.Α.
 • Φ.Μ.Υ.
 • Δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου αμοιβών τρίτων, ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών παρακρατούμενων φόρων
 • Συγκεντρωτικές  καταστάσεις ( πελατών - προμηθευτών)
 • Επίλυση και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Σύνταξη και κατάθεση φορολογικών δηλώσεων και μέσω προγράμματος TAXIS
 • Έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω ΤΑΧΙS
 • Υποβολή αιτήσεων για επίδομα θέρμανσης/πετρελαίου
 • Εκτυπώσεις μέσω TAXIS

Λογιστικά

 • Ενημέρωση-τήρηση ή επίβλεψη ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ η ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ βιβλίων (παλαιά Β' και Γ' κατηγορίας),  (στο χώρο μας ή  στο χώρο σας η και online)
 • Πληρωμές – ταυτότητες πληρωμής Διεκπεραίωση συναλλαγών
  με το δημόσιο, Ασφαλιστικούς οργανισμούς  και τις τράπεζες
 • Καταχώρηση ή έλεγχος παραστατικών
 • Δηλώσεις ΦΜΥ-Φόρου 20% και λοιπών παρακρατούμενων φόρων
 • Προβλέψεις αποτελεσμάτων ανά μήνα, τρίμηνο έτος.
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές -συναλλαγές με τρίτες χώρες - intrastat
 • Μελέτη και προτάσεις για μείωση κόστους
 • Επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις – ΕΣΠΑ ΟΑΕΔ, Αναπτυξιακός Νόμος.
 • Σύνταξη ισολογισμού και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως
 • Tήρηση Cash flow
 • Επίβλεψη - παρακολούθηση ή και έλεγχος λογιστηρίων.

Εργατικά

 • Μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
 • Υπολογισμός μισθολογικού κόστους
 • Έκδοση μισθολογικών καταστάσεων
 • Έκδοση αποδείξεων πληρωμών.
 • ΑΠΔ - ΙΚΑ
 • Προσλήψεις - Απολύσεις - Μεταβολές
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Βιογραφικά σημειώματα
 • Επιλογή ιδανικού υποψήφιου για τη θέση που θέλετε να καλύψετε στην επιχείρηση σας

                                               Αν θέλεις να έχεις κάτι που ποτέ πριν δεν είχες, 
                                              πρέπει να κάνεις κάτι που ποτέ πριν δεν έκανες.

                                                                                                           Drina Reed

Δεν μπορείτε να βρείτε την αγορά σας στο Λογιστής - Φοροτεχνικός - Σύμβουλος Επιχειρήσεων;

* Ανάλογα με τα εκάστοτε προϊόντα που αποκτούνται από την συμβεβλημένη επιχείρηση, οι προμήθειες μεσολάβησης που καταβάλλονται δύναται να διαφέρουν. Όλες οι πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν στην παρούσα ιστοσελίδα, παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβεια.