Hotels.com Cashback & Shopping Point punktid

  • 1% + 1 Sinu ostu kogusummal (netosummal)
  • Saad Cashbacki ja SP ostupunkte proportsionaalselt alates esimesest sendist. Näidatud SP-de hulk vastab ostule väärtuses150 USD.
  • AKTSEPTEERIB Ostlemine internetis

Hotels.com üldtingimused

Selle partnerettevõtte juures ostude sooritamisel arvestatakse Teie hüved ostu netosummalt, kuna see on antud partnerettevõtte jaoks seatud standard.

Tähtis!
Veenduge enne ostu sooritamist, et Teie veebibrauseril on õiged küpsiste seadistused . Online Ostlemist puudutava teabe leiate KKK alt!

Info Hotels.com kohta

Kupongide kasutamise korral Cashbacki broneeringult teile ei arvestata.

Broneeringutel pikkusega üle 5 öö arvestatakse tavalisest kõrgema Cashbacki.


Partnerettevõtte turundustehnilistel põhjustel ei märgita Hotels.com'i Google ja Bing otsingute tulemustes CBW'i Partnerettevõttena, samuti ei pakuta neid lehti sirvides Cashback võimalust. Cashback'i aktiveerimiseks külastage nende kodulehekülge CBW'i veebilehe kaudu.

**Palun pöörake tähelepanu asjaolule, et antud partnerettevõtte juures sooritatud registreerimata ostu kohta on võimalik kaebust esitada kuni 14 päeva tellimuse kuupäevast alates.

Palun pöörake tähelepanu asjaolule, et antud partnerettevõte grupibroneeringutele liikmehüvesid ei võimalda.

Tähelepanu: Tehingud antud partnerettevõttega kinnitatakse pärast Teie peatumise lõppu. Mõnel juhul võib Teie broneeringu kinnitus ja sellest tulenev liikmehüve aega võtta 365 päeva reserveerimise kuupäevast alates.

Partnerettevõtte ID
329000076

Kas Te ei leia enda ostu siin Hotels.com?

* Hüvede määr sõltub kaupadest ja partnerettevõttest. Sellest tulenevalt on kõik lehel väljatoodud andmed ilma garantiita.