Attend Õigusbüroo OÜ

Cashback & Shopping Points

  • 3% Cashback + 8% Sinu ostul
  • AKTSEPTEERIB
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Kontakt

Kirjeldus


Klientide kiire ja kvaliteetne teenindamine ning usaldusliku koostöö kujundamine on põhimõtted, millele on rajatud Attend Õigusbüroo OÜ tegevus. Attend Õigusbüroo on loodud 2004 aastal oma ala spetsialistide poolt kellel kogemusi nii õigus- kui ka inkassovaldkonnas alates 1998 aastast. Kvaliteetse teenuse tagavad oma ala asjatundjad. Eesmärgiks on pakkuda koostööpartneritele võimalikult laia abi äritegevuse teenindamisel. Oma kliente teenindame kogu Eesti territooriumil ning omame häid koostööpartnereid üle Euroopa.
 
Meie klientideks on nii Eesti kui ka rahvusvahelised äriühingud. Iga töö või ülesanne, milleks Attend Õigusbürood volitatakse saab esmalt õigusliku hinnangu, mille tulemusena saame pakkuda kliendile optimaalsemat lahendust probleemile. Meil puudub võlanõuete menetlemisel konveiermeetod, iga nõue saab individuaalse menetluse ning personaalse lähenemise deebitori taustast ning õiguslikust hinnangust sõltuvalt.

Operatiivne tegutsemine ja kliendi jooksvalt informeerimine tagab Attend Õigusbüroo ja kliendi vahelise usaldusliku koostöö. Kliendisõbralik on ka Attend Õigusbüroo tasu süsteem, mille põhimõtteks on kliendi tasustamine alles pärast resultaati. Nimetatud tasustamise põhimõtte puhul on iga nõude menetlus motiveeritud kiirele kohtuvälisele lahendusele.

Juhul kui probleemi kohtuvälisel menetlusel selgub, et tulemus ei pruugi olla ootuspärane ning infoallikad kinnitavad, et võlgnikul on olemas ressursid, mille arvel oleks võimalik katta kohustused meie kliendi ees, siis on Attend Õigusbüroo OÜ valmis esindama klienti kohtus ning teostab kliendile sellekohalise kirjaliku ettepaneku. Attend Õigusbüroo OÜ juristid on pikaajalise kohtupraktikaga tsiviilkohtumenetluste alal. Esindame klientide nõudeid lisaks hagimenetlustele nii pankroti-, täitev-, kui ka likvideerimismenetlustes.
Tänu tööülesannete heale organiseeritusele oleme suutelised probleeme käsitlema operatiivselt ning kvaliteetselt – mille tulemusena saab klient kiire ülevaate asjadest ja raporti optimaalsetest võimalustest, mis oleksid soovituslikud tulenevalt Attend Õigusbüroo OÜ poolt teostatud tasuta õiguslikust hinnangust.

Teeme õigusbüroona tihedalt koostööd kohtutäiturite- ja pankrotihalduritega, mis paljudel juhtudel aitab kaasa kvaliteetsemale lõpptulemusele (operatiivne taustainformatsiooni kogumine).

Attend Õigusbüroo OÜ on Abi Kapital Grupp OÜ grupiettevõte, kelle peamiseks tegevusvaldkonnaks on võlanõuete ülesost ning finantseerimine. Abi Kapital Grupp OÜ teenused laienavad ka Attend Õigusbüroo OÜ klientidele.
 

Kas Te ei leia enda ostu siin Attend Õigusbüroo OÜ?

* Hüvede määr sõltub kaupadest ja partnerettevõttest. Sellest tulenevalt on kõik lehel väljatoodud andmed ilma garantiita.