ELECTROMECHANICAL ENGINEERING

Cashback & Shopping Points

 • 2,5% Cashback + 8% Στο δικό σου ποσό αγοράς
 • Αποδέχεται
  Scan & Go
  myWorld Card

Επικοινωνια

 • Επικοινωνια
  Medeco Consultant Ltd
  Κλεάρχου 2
  2063 Λευκωσία
  Τηλ. +357 22315805
 • Διευθυνση
 • ID εμπόρου
  17300442

Περιγραφή

MEDECO CONSULTANT LTD.

ELECTRICAL & MECHANICAL ENGINEERING SERVICES

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

 • Ηλεκτρολογική μελέτη
 • Κλιματισμός (ψύξη – θέρμανση)
 • Γεωθερμία
 • Εξωτερική θερμομόνωση
 • Υγρομόνωση
 • Ανάκτηση ενέργειας – Έλεγχος ενεργειακής κατανάλωσης
 • Φωτοβολταϊκά
 • Οπτικοακουστική μελέτη
 • Μελέτη φωτισμού
 • Μελέτη πυρασφάλειας (πυρόσβεση - πυρανίχνευση)
 • Υδραυλική μελέτη
 • Γεωτρήσεις
 • Απομακρυσμένη διαχείριση λειτουργιών κτιρίου

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το αντικείμενο των ηλεκτρολογικών μελετών είναι ευρύ και πολύπλευρο. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια συνοπτική περιγραφή ηλεκτρολογικών μελετών: 

Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης: είναι η εκπόνηση της σχετικής μελέτης (σχέδια και εκθέσεις) από διπλωματούχο – πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, η οποία κατατίθεται στην πολεοδομία για την έκδοση οικοδομικής άδειας, και γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η μελέτη Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ξεκινάει από την μελέτη θεμελιακής γείωσης (απαραίτητη βάση της νομοθεσίας σε όλες τις νεοαναγειρόμενες οικοδομές) και την μελέτη αντικεραυνικής προστασίας. Στην συνέχεια γίνεται η μελέτη ισχυρών ρευμάτων (φωτισμός-πρίζες-λοιπά φορτία) καθώς και ασθενών ρευμάτων (τηλεφωνικό δίκτυο – δίκτυο τηλεόρασης – οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας).

Μελέτη εφαρμογής: Η μελέτη εφαρμογής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα (ή και τον διακοσμητή ). Αρχικά καταγράφονται οι ανάγκες των ιδιοκτητών και άλλα πρακτικά θέματα όπως οι θέσεις των επίπλων και σύμφωνα με αυτά εκπονείται η μελέτη εφαρμογής. Μια ολοκληρωμένη μελέτη εφαρμογής λαμβάνει υπόψη πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις και τροποποιήσεις και προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις ζημιές που θα απαιτηθούν στην τοιχοποιία για την εκτέλεση αυτών των τροποποιήσεων. Επίσης γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθούν χώροι επισκεψιμότητας (shaft) ώστε να υπάρχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, προς έλεγχο τους όταν αυτό είναι απαιτητό. Τέλος μια μελέτη εφαρμογής μπορεί να προτείνει την χρήση κεντρικού συστήματος UPS το οποίο θα διασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας σε κρίσιμες εγκαταστάσεις-συστήματα (π.χ. server εταιρειών κλπ).

Μελέτη Φωτισμού κτιρίου: εκπονείται με τη βοήθεια εξειδικευμένων προγραμμάτων ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου. Ο σωστός φωτισμός ενός κτίσματος το κάνει περισσότερο λειτουργικό ενώ του προσδίδει και ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία. Γίνεται επιλογή τύπων και θέσεων φωτιστικών σωμάτων, αναδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες και οι όψεις ενός κτιρίου (αρχιτεκτονικός φωτισμός) 

Μελέτη Εξοικονόμησης ενέργειας: εκπονείται τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Μια προσεκτική μελέτη της ενεργειακής ταυτότητας της οικίας σας, του καταστήματος ή γενικά του οικήματός σας μπορεί να σας αποκαλύψει συνήθειες ή εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν μεγάλη και άσκοπη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά τον οικιακό ή επαγγελματικό προϋπολογισμό. (π.χ. φώτα που ανάβουν ξεχασμένα ή χωρίς να είναι απαραίτητο). Η μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας σας προτείνει λύσεις όχι απαραίτητα σύνθετες και ακριβές αλλά με άμεσα αποτελέσματα. Στο κομμάτι της εξοικονόμησης ενέργειας βασικό ρόλο διαδραματίζει όπως αναλύεται παρακάτω και η μελέτη διαχείρισης κτιρίων –Έξυπνο σπίτι.

Μελέτη διαχείρισης κτιρίου (BMS-Smart home): Με τα συστήματα διαχείρισης κτιρίων ή έξυπνο σπίτι (για πιο μικρής έκτασης εφαρμογές) μπορεί να γίνει έλεγχος συσκευών κεντρικά αλλά και απομακρυσμένα (status ON-OFF). Τέτοια συστήματα μπορεί να είναι ο φωτισμός, η ψύξη-θέρμανση, και τα συστήματα ασφαλείας (συναγερμός – πυρανίχνευση-κάμερες) για τα οποία πέρα από απομακρυσμένο έλεγχο μπορούμε να έχουμε και καταγραφή ή online παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.

Μελέτη δομημένης καλωδίωσης: Στην σημερινή εποχή η δομημένη καλωδίωση ακόμη και σε μια οικία δεν περιορίζεται στις κλασσικές επιλογές (τηλέφωνο, επίγεια τηλεόραση). Η χρήση του διαδικτύου ενσύρματα απαιτεί καλωδίωση σημείων data, ενώ και η καλωδιακή τηλεόραση ζητείται σε πολλές εγκαταστάσεις.

Μελέτη κίνησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων: Σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις η μελέτη φορτίων και κίνησης είναι απαραίτητη ώστε να επιτευχθεί ισορροπία στα φορτία και των τριών φάσεων αλλά και να γίνει η σωστή επιλογή των μέσων προστασίας των φορτίων και των καλωδιώσεων. Σε περίπτωση μη εξισορροπημένων φορτίων υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση αλλά και να υπάρξει διακοπή στην λειτουργία των συστημάτων λόγω υπερφόρτωσης.

 

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Η εξάρτηση όλων των νοικοκυριών από την ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός. Επίσης αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι η στροφή όλων των χωρών σε ήπιες και ανανεώσιμες πηγές παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος τόσο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος όσο και λόγω της σημαντικής μείωσης των παγκόσμιων ενεργειακών αποθεμάτων (πετρελαίου, λιγνίτη, φυσικού αερίου κλπ). 

Η ηλιακή ακτινοβολία και η εκμετάλλευσή της μέσω των φωτοβολταϊκών συστημάτων έχει ιδιαίτερη εφαρμογή στην χώρα μας όπου η ηλιοφάνεια είναι έντονη τις περισσότερες εποχές του χρόνου.

Τα τμήματα που αποτελούν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα είναι τα παρακάτω:
• Ηλιακά πάνελ τα οποία συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία και τη μετατρέπουν σε ρεύμα DC (συνεχές ρεύμα)
• Μετατροπέας ο οποίος μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία σε εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα δικτύου (AC)
• Συσσωρευτές (ή μπαταρίες) για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Πέραν της παραπάνω κατηγορίας τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. αγροτικές εγκαταστάσεις, ραντάρ, κτίρια απομονωμένα και σε μεγάλες αποστάσεις από το ηλεκτρικό δίκτυο). 

 

Μελέτες Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Εκπονούμε μελέτες των παρακάτω Η/Μ εγκαταστάσεων :

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

ΠΙΣΙΝΕΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΑ

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

MEDECO CONSULTANT LTD.  specializes in providing consulting services for residential, commercial and industrial projects. ANDREAS CHRYSANTHOU  offers target - oriented engineering based on consistent design logic from concept to construction supervision.

RESIDENTIAL CONSULTING is one of the consulting services available in our firm. We focus on the proposition of low-energy designs for residential projects with the implementation of low consumption lighting, LED technology, and good load balancing in the electric network. Electricity tariffs continuously rise and our firm's target is to save energy for our customer in order to minimize the living cost of the household and eliminate the waste of electric power.

COMMERCIAL CONSULTING is another aspect of the consulting services offered by ANDREAS CHRYSANTHOU - ELECTRICAL ENGINEER  Electricity bills hold a significant percentage on any company's balance sheet. The consumption of electricity can be controlled by 'smart' technologies from Lighting Control Systems up to a custom made Building Management System (BMS). Building Management Systems can cover Lighting Control, HVAC Control, Access Control, Security Systems and Surveillance (CCTV).

INDUSTRIAL CONSULTING service covers all the operational aspects in a factory. Our firm's experience and talent can lead a company towards its goals through energy management systems  and higher efficiency production processes.

Δεν μπορείτε να βρείτε την αγορά σας στο ELECTROMECHANICAL ENGINEERING;

* Ανάλογα με τα εκάστοτε προϊόντα που αποκτούνται από την συμβεβλημένη επιχείρηση, οι προμήθειες μεσολάβησης που καταβάλλονται δύναται να διαφέρουν. Όλες οι πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν στην παρούσα ιστοσελίδα, παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβεια.