Вашите Benefits в Tapni

  • 3,5% Cashback + 6% На Вашата покупка
  • приема
    Онлайн магазин

Общи договорни условия при Tapni

При този търговски партньор брутната стойност на твоите покупки ще се използва като база за изчисление на твоите покупателни предимства.

За

Tapni е революционна smart бизнес карта, която Ви позволява да обменяте контакти, да събирате данни и да насочите Вашия потенциален клиент, гост или участник към информацията, която трябва да знае!

Търговец ID
509000412

Не можете да намерите покупката си на Tapni?

* В зависимост от съответните закупени при търговски партньори продукти конкретните изплатени бонификации от отстъпки могат да варират. За това информацията на тази уебстраница в тази връзка не е гарантирана.