Accounting Company SOFIA

Cashback & Shopping Points

  • 3% Cashback + 8% На Вашата покупка
  • приема
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Контакт

ОписаниеСчетоводна компания София ЕООД ще Ви предложи счетоводно обслужване основано на лоялност и коректност, и изцяло съобразено с Вашите нужди.
Ние ще Ви помогне да развивате своя бизнес професионално и според законовите изисквания.

За нашите клиенти предлагаме следните услуги:

 *Текущо счетоводно обслужване:
   Текущо завеждане на входящи и изходящи първични документи;
    Изготвяне и подаване в срок на Справки-декларации и дневници по ЗДДС по електронен път; Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES - декларации и подаването им в НАП;
   Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС; подготовка и регистрация;
    Данъчна защита и представителство пред НАП при провеждане на ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, насрещни проверки, проверки от Инспекция по труда и други подобни;
    Попълване на декларации и отчет за БНБ във връзка със статистиката на платежния баланс и външния дълг;
    Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и такси;
    Пълна и точна информация за текущо счетоводно състояние; Ежемесечно следене на финансовия резултат;
    Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата;
    Изготвяне и поддръжка на инвентарни книги, данъчен и счетоводен амортизационен план.


*Персонал и заплати;
*Счетоводно приключване;
 Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишна данъчна декларация и счетоводни отчети, и тяхното представяне пред органите на НАП и НСИ;

*Консултации :
   Представяне на информация за промените в счетоводното, търговското, данъчното и осигурителното законодателство;
   Представителство пред НАП, НОИ, НСИ, Търговски регистър и др.
   Извършване на физическа инвентаризация на материални запаси, стоки и дълготрайни активи;
Изготвяне на отчети по изисквания на клиента;

Не можете да намерите покупката си на Accounting Company SOFIA?

* В зависимост от съответните закупени при търговски партньори продукти конкретните изплатени бонификации от отстъпки могат да варират. За това информацията на тази уебстраница в тази връзка не е гарантирана.