Cashback & Shopping Points

  • 3% Cashback + 8% На Вашата покупка
  • приема
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Контакт

Описание

ДМ ГРУП е счетоводно-консултантска фирма. Ние сме една от водещите компании в бранша, защото разбираме нуждите на нашите клиенти и предоставяме гъвкаво и достъпно обслужване, съобразено с динамичната среда. Натрупания опит през годините ни дава възможност постоянно да се развиваме и да предлагаме все по-широк спектър от услуги, насочени към успешното осъществяване проектите на нашите клиенти и повишаване на тяхната конкурентоспособност на националния и международен пазар.
Фирмата води началото си от 1994 г., когато е създадена като ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. В последствие през 2007 е създадена ДМ ФИНАНС ГРУП ООД, ДМ ТРАНС ГРУП, ДМ ИНС ГРУП, ДМ КОНСТРУКТ ГРУП, обединени всички под управлението на ДМ ГРУП. Фирмата ни е неоспорим лидер в счетоводните услуги на транспортни фирми извършващи превози в цяла Европа .
Предалагаме счетоводни и консултански успуги, съдействие при лизинг, застраховане и регистрирация на МПС, правни услуги.
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ: Месечно осчетоводяване на документация и информация, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти, Организиране отчитане на корпоративни данъци и ДДС, Комуникация и представителство пред данъчната администрация, Изготвяне на междинни финансови отчети за целите на управлението,Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация.
КОНСУЛТАНСКИ УСПУГИ: Консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица и конкретни данъчни процедури, ◦Консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество ◦Консултации във връзка с прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на искания за прилагането им ◦Консултации във връзка с данъчни ефекти при бизнес схеми, сливания, придобивания и други свързани с управленски бизнес решения въпроси ◦Представителство пред данъчните органи, включително по време на данъчни ревизии и насрещни проверки, и съдействие при изготвянето и подаването на данъчни власти, декларации и други изисквани отчетни форми. Данъчни консултации за всеки отделен казус възникнал в процеса на вашата работа.
ЛИЗИНГ: Фирмата ни е партнъор с ДСК ЛИЗИНГ АД и съдейства при финансирането на транспортни средства.
ЗАСТРАХОВАНЕ: ДМ ГРУП успешно работи с всички застрахователни компании като осигурява максимална защита за Вашия бизнес чрез различните видове застраховки.
РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС: Съдействие при регистрация на МПС в КАТ като изготвяме нужните документи
ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ: Компанията ни осъществява правната си дейност чрез партньори, извършващи цялостно правно обслужване на търговски дружества и граждани, която включва:Регистрация на фирми, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел и др., както и промяна в обстоятелства; Изготвяне на договори, защитаващи правата и интересите на нашите клиенти: Правни консултации и съвети в областта на корпоративното, търговското, данъчното, трудовото, банковото, митническото и валутното законодателство;Защита пред съд и арбитраж по съдебни дела във връзка с търговски и граждански сделки;;Осъществяване на контакти с местни и централни органи на държавната власт.
 

Не можете да намерите покупката си на D§M Group?

* В зависимост от съответните закупени при търговски партньори продукти конкретните изплатени бонификации от отстъпки могат да варират. За това информацията на тази уебстраница в тази връзка не е гарантирана.