Cashback & Shopping Points

 • 3% Cashback + 8% На Вашата покупка
 • приема
  Scan & Go
  myWorld Card

Контакт

Описание

Счетоводни услуги:

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;
 • Текущо счетоводство в съответствие с изискванията на българското законодателство и счетоводните стандарти;
 • Месечна обработка на документите за целите на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ;
 • Проверка за дължими месечни данъци, изчисляване и подготвяне на платежни документи за превода им;
 • Изготвяне ведомости за заплати и осигуровки. Осъществяване на всички дейности, свързани с управлението на персонала;
 • Изпращане на обработената информация към държавни институции по електронен път;
 • Годишно приключване и изготвяне на финансовите отчети;
 • Изготвяне на периодични счетоводни справки, отразяващи текущия финансов резултат на дружеството, складови наличности, движения по определени счетоводни сметки, разчети с търговски контрагенти и финансови институции;
 • Консултации в сферата на данъчното, трудовото и осигурителното законодателство.

 

Юридически услуги:

 • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, декларации, предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти и движими вещи;
 • Защита на правата и законните интереси при покупко-продажби и всякакви други сделки във сферата на вещното право и сделките с недвижими имоти на български и чуждестранни физически и юридически лица;
 • Регистрация на юридически лица, регистрация на юридически лица с участието на чуждестранни лица, както и защита на правата и законните им интереси;
 • Изготвяне на всички видове Търговски договори, в т.ч. договори за посредничество и консултации;
 • Консултации при инвестиране, съдебни спорове и изпълнителни производства;
 • Защита правата и законните интереси пред органите на съдебната власт, административните и данъчни органи и служби;
 • Медиация и консултации при облигационни спорове; Придобивания и сливания; Защита на инвестициите, ипотеки, залози и др. обезпечения; Съдебни и арбитражни дела.

 

Проектиране и строителни ремонти:

 • Архитектурно и инженерно проектиране на сгради;
 • Прединвестиционно проучване и консултация;
 • Разработване на инвестиционни проекти;
 • Преустройство, заснемане и дизайн;
 • Топлоизолация по алпийски способ;
 • Строително – довършителни ремонти:
 • гипсокартон;
 • полагане на облицовки – фаянс, теракота, гранитогрес;
 • изграждане на ВИК инсталации, монтаж на санитария;
 • шпакловки;
 • боядисване;
 • поставяне на ламиниран паркет

Не можете да намерите покупката си на Procount ?

* В зависимост от съответните закупени при търговски партньори продукти конкретните изплатени бонификации от отстъпки могат да варират. За това информацията на тази уебстраница в тази връзка не е гарантирана.