Tehnoprint

Cashback & Shopping Points

  • 1% Cashback + 8% Na iznos tvoje kupovine
  • Prihvaćeno
    myWorld Card
    B2B

Kontakt

Uslovi

Pogledajte naš online katalog
Uvjerite se u kvalitet naših proizvoda. Dovoljan je samo jedan klik.

U ovom slučaju radi se o ugovoru za prodajno mjesto vaučera.

Kupci se upućuju, da je prema našim Opštim uslovima poslovanja, zabranjeno da direktno kontaktiraju partnera. Svi upiti moraju se uputiti na myWorld Team.

Opis

Zadovoljni klijenti, te razvoj i jačanje zajednice cilj su kojem težimo.

Naša štamparija ima za cilj da svoj profit koji ostvari (pored podmirivanja obaveza prema zaposlenima i državi) usmjeri za pomoć djeci (bolesnoj, bez roditelja, porodicama sa djecom lošeg imovinskog stanja), kulturnim i sportskim udruženjima, u cilju što boljeg vaspitavanja mladih. Smatramo da je naš cilj, kao neraskidivom dijelu društvene zajednice da podržimo njen razvoj i jačanje, što se posebno odnosi na ranjive socijalne kategorije. Takođe, postoji mogućnost da svaka mušterija koja redovno sarađuje sa nama sama odredi kome će se pomoći od zarade koju je ostavarila sa firmom Tehnoprint, tako što će se praviti tromjesečni, polugodišnji ili godišnji presjek pazara i određivanje zarade koja se odvaja u humanitarne svrhe.

Povoljne cijene

Naš novi način proizvodnje koji se zasniva na optimizaciji procesa štampanja, omogućuje nam da porudžbine malih i srednjih tiraža izradimo po vrlo povoljnim cijenama, bez ikakvog kompromisa u kvalitetu. Uvjerite se u naše cijene i kvalitet naših proizvoda.

 

Štamparija Tehnoprint sa sjedištem u Prnjavoru posluje po cijeloj BiH, pa i šire. 

 

U ponudi imamo odlične cijene reklamnog materijala:

hemijske olovke – od 0,30km sa štampom u boji,

upaljači – od 0,40 km sa štampom u boji

privjesci – u raznim bojama i materijalima od 0,80km/1komad

štampanje na reklamnim folijama i ceradi – od 15km/m2

rokovnici – od 5km sa štampom u boji

blok A5 – od 1,5km/kom

 vizit karte – od 10km/100kom

kalendari - dzepni (15km-100kom); zidni - od 1km; stoni - od 0,50km

Imamo veliki izbor USB stikera, kao i najnovije modele usb od drveta i USB kao vizit karta, ID kartice sa čipom, magnetne kartice, nestandardne pvc kartice, promo narukvice, štampane trakice, izrada woblera

 Štampanje kataloga, flajera, plakata - imamo odlične cijene na veće količine.

Kopiranje, skeniranje i štampanje do A0 formata.

U ponudi su nam i ispisi za firme, razna obavještenja (na vrata - zlatna i srebrna boja), stalak od pleksiglasa, reklamni zidni i stoni satovi sa logom Vaše firme.

 Svadbeni program (pozivnice - pazl, epruvete, flašice; privjesci, magneti, štampanje pozadine za slikanje po želji mladenaca, meni za stolove, brojeve za stolove u raznim materijalima, raspored sjedenja gostiju), dječiji program (štampanje kutija za grickalice sa motivom po želji, pozivnice po želji, ispisi imena na vrata…), štampanje pazli sa slikom po želji.

SPECIJALNA PONUDA: ROLL-UP baner - od 60km sa štampom.

Pored standardne usluge, radimo i personalizovane poklone (lasersko graviranje posvete na drvetu, koži, staklu, plastici, papiru), uramljivanje sertifikata, diploma, obavještenja za firme, slika i fotorafija, (veliki izbor lajsni za uramljivanje).

 

Pošaljite upit na mejl i dobićete brz odgovor.    Naše mašine su renomiranih svjetskih proizvođača (Xerox, Roland, Mutoh, Trotec, Canon) i garantujemo za kvalitet štampe i usluge, nemamo kineske mašine u proizvodnji.    Organizovani smo tako da od početka do kraja krajnji kupac bude zadovoljan (pripreme šaljemo na uvid prije puštanja  u štampu, komuniciramo preko mejla i vibera brzo i uslužno, preko vibera šaljemo slike priprema, uzoraka i gotovih proizvoda na uvid).  Gotove proizvode šaljemo brzom poštom ili naš komercijalista donosi lično na adresu.      Naša štamparija ima za cilj da sav svoj profit koji ostvari (pored podmirivanja obaveza prema radnicima i državi) usmjeri za pomoć djeci (bolesnoj, bez roditelja, porodicama sa djecom lošeg imovinskog stanja) i kulturnim i sportskim udruženjima u cilju što boljeg vaspitavanja mladih. Takodje, postoji mogućnost da svaka mušterija koja redovno saradjuje sa nama sama odredi kome će se pomoći od zarade koju je ostavarila sa firmom Tehnoprint, tako što će se praviti tromjesečni, polugodišnji ili godišnji presjek pazara i odredjivanje zarade koja se odvaja u humanitarne svrhe.     Pišite ako imate potrebu za bilo kakvim vidom reklamnog materijala.    Naš moto je: ZADOVOLJAN KUPAC   Mejl: tehnostamparija@gmail.com    Broj telefona: +387 51 645 707   Facebook: Tehnoprint, Prnjavor    

Printing Tehnoprint based in Prnjavor operates throughout the country and beyond. 

 

We offer  excellent rates of advertising material :

pens  - from 0.30 kilometers printed in color,

lighters  - from 0.40 kilometers printed in color

pendants  - in various colors and materials of 0.80 km / 1pieces

printing on advertising sheets and tarp  - of 15 km / m2

diaries  - five kilometers from printed in color

block A5  - from 1.5 km / pc

 business cards  - from 10 km / 100pc

calendars -  pocket (15 km-100pc); Wall - 1km; table - of 0.50 km

We have a large selection of  USB stickers , as well as the latest models usb wood and USB as a business card,  ID card  with a chip, magnetic cards, non-standard PVC cards,  promotional bracelets , printed strips, making  Wobler

 Printing catalogs, flyers, posters  - we have great prices on larger quantities.

Copying, scanning and printing to A0 format .

They offer us the  prints of the company , various information (on the door - gold and silver color),  rack of Plexiglas, advertising wall and table clocks  with your company logo.

 The exercise program  (invitations - puzzle, tubes, bottles, key chains, magnets, printing background for painting the wishes of the couple, the menu for the tables, numbers of tables in a variety of materials, seating guests),  children's program  (printing box for snacks with the motif of the Optionally, invitations, if desired, prints the names on the door ...), w printing puzzle with a picture of your choice .

SPECIAL OFFER:  roll-up banner  - from 60 km with the press.

In addition to standard services, we work and  personalized gifts  (laser engraving dedication of a tree, skin, glass, plastic, paper),  framing  certificates dad, diploma, information on the company, image and photograph as, (a large selection of moldings for framing).

 

Send your request to e-mail and you will receive a prompt response.    Our machines are renowned manufacturers (Xerox, Roland, Mutoh, Trotec, Canon) and guarantee the print quality and service, do not have Chinese machines in production.    We are organized so that from start to finish by the end customer to be satisfied (preparations send for review before being released in the press, we communicate through email and Viber quickly and service, via Viber send pictures preparation, samples and finished products for inspection).  Finished products are sent by courier or our sales representatives bringing in person at the address.      Our printing is aimed at all of its profits derived by (next to settle obligations to the workers and the state) is directed to help children (sick, orphans, families with children indigent) and cultural and sports associations in order to better upbringing of young people. Also, there is a possibility that any customer who regularly cooperate with us it may determine who will be helped by earnings which is ostavarila with the company Tehnoprint, so that will be made quarterly, semi-annual or annual cross-section of the market and the determination of earnings that branches off to charity.     Write if you have a need for any kind of visual advertising material.    Our motto is  a satisfied customer   Email:  tehnostamparija @ gmail. com    Phone number:  +387 51645707   Facebook: Tehnoprint, Prnjavor

 

 

Ne možete pronaći svoju kupovinu kod Tehnoprint?

* Ovisno o proizvodima koje koristi partnerska firma, konkretno, isplaćene provizije mogu varirati. Stoga su navodi na ovoj web stranici bez garancije.