ZTC Banja Vrućica

Cashback & Shopping Points

  • 3% Cashback + 10% Na iznos tvoje kupovine
  • Prihvaćeno
    myWorld Card
    B2B

Kontakt

Uslovi

Cashback Card pogodnosti trenutno ne vrijede za gastronomske usluge.

Opis

Banja Vrućica Vam nudi sljedeće:

Banja Vrućica offers to you:

 

A. OZDRAVITE
Iskoristite ljekovita svojstva naše termomineralne vode i olakšajte svoje kardiovaskularne, reumatološke i neurološke tegobe. Ovaj segmen usluga koje nudimo obuhva termomineralnu vodu; medicinsku rehabilitaciju; balneo terapiju; dijagnostički centar; ambulantne preglede; stomatološku ordinaciju i preventivu. 


A. GET HEALTH
Make the most of our thermal mineral water and ease your cardiovascular, rheumatic and neurological symptoms. This segment of our offer includes following services
Thermo-mineral water; Medical Rehabilitation; Balneotherapy, Diagnostic Center examinations; Dental office and Preventive healthcare.


B. OJAČAJTE


Čist vazduh, zdravo okruženje i brojne šumske staze za duge šetnje i vožnju biciklom, idealno su okruženje za bijeg od gradske vreve i ubrzanog života. Pored toga, na rapolaganju imate sportske terene i fitness  koji sadrži slijedeće programe:
pojedinačni i grupni fitnes program, aerobni program, program za razvoj snage, program za mišićnu izdržljivost, program sa i bez opterećenja, program za razvoj fleksibilnosti, i kardio fitnes programe.

B. STRENGTHEN

Clean air, healthy environment and numerous forest trails for walking and cycling, are the ideal environment for an escape from city noise and accelerated life. In addition, you have at your disposal sports fields and fitness offering you following services:
Individual and group fitness program;, aerobic program, strength training program, program for muscular endurance;, program with and without workload, program to develop flexibility and cardio-fitness programs


C. UŽIVAJTE

N
ikad nije kasno da poboljšate svoj životni stil! Wellness aranžmani Banje Vrućice vaš su aktivni put ka dostizanju zdravog načina života, njegovom održavanju i stalnom poboljšavanju! Do zdravog i aktivnog života možete lako uz pomoć wellness aranžmana u Hotelu „Kardial“ koje imamo za vas:
Wellness aranžmani, dnevni wellness paketi, svijet vode, svijet sauna, svijet masaža, Medical Wellness i Spa beauty.

C.ENJOY YOURSELVES

It's never too late to improve your lifestyle! Wellness packages of Banja Vrućica are your active way of achieving a healthy lifestyle, its sustainability and continuous improvement! To a healthy and active life, you can easily come with the help of wellness package offer of hotel "Kardial" that we have prepared for you:
Wellness, Daily wellness packages, World of Water, World of Sauna, World of massages, Medical Wellness and Spa Beauty
.


D. POSLUJTE

Ugodan ambijent često privlači poslovne ljude da kod nas održe sastanke, seminare, kongrese ili team buildinge, jer ujedno mogu uživati u očuvanoj prirodi i bogatoj wellness ponudi, ali i obaviti ljekarski pregled. Izdvojenost Banje Vrućice od gradskih gužvi, pozicija u srcu Bosne i Hercegovine i raspoloživi kapaciteti, pozicionirali su naš hotel Kardial kao idealno mjesto za okupljanje poslovnih ljudi. Ovdje se u prirodnom okruženju maksimalno možete posvetiti radu i dobiti najbolje rezultate. Veličina i raspored sala povezanih prostranim holovima uz podršku iskusnog osoblja ispunjavaju sve uslove za održavanje raznih poslovnih sastanaka, edukacija, savjetovanja, simpozijuma i kongresa. Poslujte i usavršavajte se uspješno, poslujte kod nas! Kongresni centar Banje Vrućice poznat je unazad 30 godina po svom širokom asortimanu i vrhunskoj usluzi. Izborom naše kongresne dvorane ili nekog od šest savremenih salona, vaš će rad dobiti savršene uslove. U sklopu hotela Kardial i Posavina nalaze se sale za kongresne usluge izgrađene po evropskim standardima, sa modernom akustikom i audio/video tehnikom te svom neophodnom opremom:
Laptop, projektor, projekciono platno, tabla, tabla sa papirom, plazma TV, ozvučenje, bežični mikrofon, konferencijski mikrofon, mogućnost audio snimanja, oprema za simultano prevođenje (salon Dunav i Sava).

D. DO BUSINESS

Pleasant atmosphere often attracts business people to organise meetings, seminars, conferences or team building in Banja Vrućica where they can also enjoy the preserved nature and wide range of wellness services, but also perform a medical examination. far away from the city noise, positioned in the heart of Bosnia and Herzegovina and our available capacities, have positioned our hotel Kardial as an ideal meeting place for business people. Here, in a natural setting maximum can be paid to work and getting the best results. The size and layout of our halls connected by spacious lobbies with the support of experienced staff meet all the conditions for holding various business meetings, training, conferences, symposiums and congresses. Run and improve your business successfully and do business with us! Congress Center of Banja Vrućica has been known for 30 years for his wide range and superb service. By choosing our conference halls or one of the six modern salon, your work will get perfect conditions. Within the hotel Kardial and Posavina there are rooms for conference services equipped in accordance with highest European standards, with modern acoustics and audio / video equipment and all other necessary equipment:
Laptop, Projector, Projection, Screen, Board, Flip chart, Plasma TV, sound system, Wireless
Conference Microphones, Microphone, Possibility of audio recording, Equipment for simultaneous translation (salon Danube and Sava).

Ne možete pronaći svoju kupovinu kod ZTC Banja Vrućica?

* Ovisno o proizvodima koje koristi partnerska firma, konkretno, isplaćene provizije mogu varirati. Stoga su navodi na ovoj web stranici bez garancije.