12.5.2022

Tani merrni madje më tepër Shopping Points

Lajme të mira: Prej tani do të fitoni më tepër Shopping Points nga më herët për blerjet tuaja në myWorld.com përveç Cashback tuaj. Për juve, kjo nënkupton më tepër mundësi për të siguruar Deals mahnitëse në Benefit Lounge.

Shopping Points të shpejta
Bëhet madje më mirë: Shopping Points tuaja tani janë në dispozicion për juve më shpejtë se më para. Menjëherë pasi të regjistroni blerjen tuaj, do të kreditojmë Shopping Points në profilin tuaj dhe mund të merrni ata menjëherë.

Përmirësimet për juve në disa fjalë:
• Më tepër Shopping Points për çdo blerje
• Me ato mund të merrni madje më tepër Deals në Benefit Lounge dhe në travelWorld
• Shopping Points tuaja janë në dispozicion madje edhe më shpejtë

Blini dhe merrni Shopping Points të rritura
Kjo e bën blerjen me myWorld.com madje më të vlefshme për juve. Për arsyen që sa më tepër Deals siguroni me Shopping Points tuaja, aq më tepër të holla kurseni. Andaj, blini menjëherë, mblidhni përgjithmonë Shopping Points të rritura përveç Cashback dhe merrni Deals tuaja.

Merrni pikët tuaja në shtete tjera
Nëse dëshironi të merrni Shopping Points tuaja për një Deal që ofrohet në një valutë tjetër ndryshe nga ajo që i keni fituar, do të shihni një shumë tjetër të Shopping Point. Meqë Shopping Points janë kredituar në bazë të shumës së blerjes suaj, shuma e mbledhur dallon varësisht nga valuta lokale. Nëse një Deal është në valutë tjetër, bilanci i Shopping Points tuaja gjithashtu do të ndryshohen në shumën e shtetit përkatës në bazë të shumës së shkëmbimit për atë ditë.

Zbuloni Deals menjëherë

* Përfitimet janë të varura nga produktet e blera dhe nga Kompania partnere. Domethënë, të gjitha informatat këtij dokumenti në këtë faqe interneti, janë pa garancë.