Vueling

Përfitimet tuaja në Vueling

  • 4,29 EUR Cashback + 374,88 Purchase over 501€
  • 2,66 EUR Cashback + 232,88 Purchase 0-200€
  • 2,86 EUR Cashback + 249,92 Purchase 201€-300€
  • 3,57 EUR Cashback + 312,40 Purchase 301€ - 400€
  • 3,83 EUR Cashback + 335,12 Purchase 401€ - 500€
  • PRANOHET
    Blerje në Interneti

Termat dhe Kushtet Vueling

Për këtë Kompani Partnere, Shopping benefits tuaja do të bazohen në vlerën neto të blerjes tuaj pasi që është kjo forma standarde e fitimeve për këtë Kompani Partnere.

E rëndësishme!
Për të siguruar që blerja juaj të jetë e regjistruar në mënyrë të drejtë, çdoherë klikoni në butonin "Shop online now" paraprakisht për të kaluar në dyqanin e preferuar online. Blerjet mund të regjistrohen nëpërmjet versionit të shfletuesit të dyqanit online jo nëpërmjet aplikacionit përkatës. Përdorni vetëm kode të kuponit që i keni marrë nga ueb faqja jonë. Ju lutemi që të siguroni se shfletuesi juaj të ketë cilësimet e cookie para blerjes. Të gjitha informacionet tjera të rëndësishme për blerjen online mund të gjenden në FAQ.

Rreth Vueling

Vueling takes you to over 130 destinations, including major cities in Spain, Europe, North Africa and the Middle East. It's very easy: visit our website or app, choose your destination and find cheap flights. We always offer the best prices!

ID e Kompanisë Partnere
429000031

Nuk mund të gjeni blerjen tuaj në Vueling?

* Përfitimet janë të varura nga produktet e blera dhe nga Kompania partnere. Domethënë, të gjitha informatat këtij dokumenti në këtë faqe interneti, janë pa garancë.