Eco Hydrogen Albania

Cashback & Shopping Pikët

  • 2% + 2,5 për 12500 ALL blerje
  • i pranuar myWorldCard B2B

Përshkrim

Carbon Clean Systems is a AL based company with 2 years experience of supplying high quality HHO products to the Albania and Kosovo market. Our engine carbon cleaning machines use hydrogen generated from water to remove carbon build up and are designed for easy vehicle maintenance without the need for engine dismantling.
Simple Fast and Effective:
1. Cleans pistons crowns, valves, turbo vanes, maintains EGR valves
2. Restores performance
3. Reduces emissions
4. Engine runs smoother & quieter than before
5. Restores bhp and mpg.
6. Simple process
Enquiries please email: info@ecohydrogen.al : ecohydrogenal@gmail.com

Nuk mund të gjeni blerjen tuaj në Eco Hydrogen Albania?

* Përfitimet varrën nga produktet e blera dhe nga Kompanitë Partnere. Të gjitha informacionet në këtë dokumente në këtë faqe interneti janë të pa garantuara.